Obsah

Dráchov

Typ: ostatní
Změny č. 2 a č. 3 územního plánu obce Dráchov nabyly účinnosti dne 2.1.2018.

Územně plánovací dokumentace vydaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Dráchov nabyl účinnost dne 21.2.2011.

Územní plán obce Dráchov je k dispozici na Obecním úřadě Dráchov, na Městském úřadě Soběslav - odboru výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje – odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.
 

Změna č. 1  územního plánu obce Dráchov

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna územního plánu obce Dráchov nabyla účinnost dne 23.11.2013.
 

Změny č. 2 a č. 3  územního plánu obce Dráchov

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změny č. 2 a č. 3 územního plánu obce Dráchov nabyly účinnosti dne 2.1.2018.


Vytvořeno: 23. 11. 2013
Poslední aktualizace: 14. 12. 2018 09:51
Autor: Michal Turek