Obsah

Dírná

Typ: ostatní
Změna územního plánu obce Dírná nabyla účinnost dne 23.1.2012.

Územně plánovací dokumentace vydaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Dírná nabyl účinnost dne 30.10.2009.

Územní plán obce Dírná je k dispozici na Obecním úřadě Dírná, na Městském úřadě Soběslav - odboru výstavby a regionálního rozvoje a na Krajském úřadě Jihočeského kraje – odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

Změna č. 1  územního plánu obce Dírná

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna územního plánu obce Dírná nabyla účinnost dne 23.1.2012.


Vytvořeno: 23. 1. 2012
Poslední aktualizace: 14. 12. 2018 09:51
Autor: Michal Turek