Obsah

Borkovice

Typ: ostatní
Změna č.3 územního plánu obce Borkovice nabyla účinnost dne 13.5.2016.

Územně plánovací dokumentace vydaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Borkovice nabyl účinnost dne 23.6.2009.

Územní plán obce Borkovice je k dispozici na Obecním úřadě Borkovice, na Městském úřadě Soběslav – odboru výstavby a regionálního rozvoje, na Městském úřadě Veselí nad Lužnicí – odbor výstavby a životní prostředí a na Krajském úřadě Jihočeského kraje – odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

Změna č. 1  územního plánu obce Borkovice

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna územního plánu obce Borkovice nabyla účinnost dne 21.9.2010.

Změna č. 3  územního plánu obce Borkovice

Změna územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna územního plánu obce Borkovice nabyla účinnost dne 13.5.2016.


Vytvořeno: 13. 5. 2016
Poslední aktualizace: 14. 12. 2018 09:51
Autor: Michal Turek