Navigace

Obsah

Oddělení územního plánování a památkové péče

Úřední hodiny

pondělí7:00 - 11:0011:30 - 17:00
středa7:00 - 11:0011:30 - 17:00
Adresy
náměstí Republiky 59, 39201 Soběslav

Pracovní činnost:

  • Plní úkoly při realizaci strategického plánu rozvoje města, zpracovává materiály koncepčního charakteru dle požadavků orgánů města
  • Plní funkci pořizovatele územně plánovací dokumentace pro město
  • Zajišťuje výkon činností souvisejících s pořizováním územně plánovací dokumentace pro obce, které o toto požádaly a jejichž územní obvod spadá do správního obvodu města jako obce s rozšířenou působností
  • Zajišťuje sběr, uchovávání a předávání územně analytických podkladů v rámci správního obvodu v souladu se stavebním zákonem
  • Organizuje vydávání koordinovaných stanovisek k záměrům výstavby
  • Zajišťuje agendu programu obnovy venkova pro obce ve správním obvodu
  • Zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče pro správní obvod