Navigace

Obsah

Oddělení územního plánování a památkové péče

Úřední hodiny

pondělí7:00 - 11:0011:30 - 17:00
středa7:00 - 11:0011:30 - 17:00
Adresy
náměstí Republiky 59, 39201 Soběslav

Pracovní činnost:

  • Plní úkoly při realizaci strategického plánu rozvoje města, zpracovává materiály koncepčního charakteru dle požadavků orgánů města
  • Plní funkci pořizovatele územně plánovací dokumentace pro město
  • Zajišťuje výkon činností souvisejících s pořizováním územně plánovací dokumentace pro obce, které o toto požádaly a jejichž územní obvod spadá do správního obvodu města jako obce s rozšířenou působností
  • Zajišťuje sběr, uchovávání a předávání územně analytických podkladů v rámci správního obvodu v souladu se stavebním zákonem
  • Organizuje vydávání koordinovaných stanovisek k záměrům výstavby
  • Zajišťuje agendu programu obnovy venkova pro obce ve správním obvodu
  • Zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče pro správní obvod

Osoby

JménoFunkceTelefon
Buzu Dagmar, Ing. arch.Vedoucí oddělení381508154
Ctiborová Miroslava, Ing.Památková péče381508153
Košová Hana, Ing. arch.Územní plánování381508190
Čermáková Veronika, Bc.Agenda ÚAP381508141