Navigace

Obsah

Odbor sociálně zdravotní

Organizační zařazení

Město Soběslav > Městský úřad Soběslav

Úřední hodiny

pondělí 7:00 - 11:00 11:30 - 17:00
středa 7:00 - 11:00 11:30 - 17:00
Adresy
náměstí Republiky 59, 39201 Soběslav

Pracovní činnost:

 • Zajišťuje výkon samosprávních činností a výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí
 • Zajišťuje náhradní rodinnou péči
 • Zajišťuje výkon opatrovnictví nezletilých
 • Provádí místní šetření a oznamuje soudům a jiným státním orgánům rozhodné skutečnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí
 • Zastupuje zájmy nezletilých
 • Zabezpečuje výkon funkce kurátora pro mládež
 • Zabezpečuje výkon funkce kurátora pro dospělé
 • Spolupracuje s Krajským úřadem, zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociálních služeb při řešení a zlepšování sociálních služeb
 • Zabezpečuje distribuci a vede evidenci receptů s modrým pruhem (opiáty)
 • Zabezpečuje výkon koordinátora péče o osoby společensky nepřizpůsobivé
 • Plní úkoly na úseku rómského poradce
 • Vydává a vede evidenci parkovacích karet
 • Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Háková Jana Vedoucí odboru 381508134
Brožová Jaroslava Náhradní rodinná péče 381508135
Šetková Dagmar, Bc. Sociálně právní ochrana dětí 381508136
Mikulandová Magdalena, DiS. Sociálně právní ochrana dětí 381508138
Matějková Marcela, Bc. Terénní pracovnice, kurátor pro děti 381508137
Hořejšová Jana, Bc. Náhradní rodinná péče 381508135