Navigace

Obsah

Odbor organizační a správy majetku

Úřední hodiny

pondělí7:00 - 11:0011:30 - 17:00
středa7:00 - 11:0011:30 - 17:00
Adresy
náměstí Republiky 59, 39201 Soběslav

Pracovní činnost:

  • Zajišťuje činnosti související s převody a nájmy pozemků (včetně věcných břemen), tyto předkládá orgánům města a zajišťuje jejich realizaci včetně geometrických plánů, znaleckých posudků a archivace

  • Zajišťuje výběrová řízení a všechny další činnosti související s pronájmy nebytových prostor

  • Zajišťuje kontakt s Katastrálním úřadem, Pozemkovým úřadem a Pozemkovým fondem

  • Zajišťuje kontakt se SMS, s. r. o.

  • Zajišťuje zastupování města jako vlastníka při řízeních, kde je dotčen majetek města

  • Eviduje vyhlášky a nařízení města

  • Zajišťuje činnost matričního úřadu

  • Provádí kontrolu obecních úřadů s matričním úřadem

  • Zajišťuje akce pořádané sborem pro občanské záležitosti

  • Zajišťuje hlášení městského rozhlasu

  • Provádí vidimaci a legalizaci

  • Zajišťuje agendu evidence obyvatel – ohlašovny

  • Eviduje zřizovací listiny organizací města a jejich změny

  • Přiděluje čísla popisná a čísla evidenční

  • Zajišťuje komplexní činnost týkající se voleb, referenda a sčítání lidu

  • Vede centrální evidenci stížností a petic

  • Vydává měsíčník Hláska

  • Zajišťuje provoz Informačního střediska města

  • Zajišťuje propagaci města

  • Zajišťuje výkon státní správy a samosprávy na úseku školství pro správní obvod

  • Provádí metodické řízení škol a školských zařízení s právní subjektivitou

  • Zajišťuje agendu protidrogového koordinátora pro správní obvod

  • Vede agendu fondu rozvoje bydlení města

Podřízené organizační složky