Navigace

Obsah

Odbor organizační a správy majetku

Organizační zařazení

Město Soběslav > Městský úřad Soběslav

Úřední hodiny

pondělí 7:00 - 11:00 11:30 - 17:00
středa 7:00 - 11:00 11:30 - 17:00
Adresy
náměstí Republiky 59, 39201 Soběslav

Pracovní činnost:

 • Zajišťuje činnosti související s převody a nájmy pozemků (včetně věcných břemen), tyto předkládá orgánům města a zajišťuje jejich realizaci včetně geometrických plánů, znaleckých posudků a archivace

 • Zajišťuje výběrová řízení a všechny další činnosti související s pronájmy nebytových prostor

 • Zajišťuje kontakt s Katastrálním úřadem, Pozemkovým úřadem a Pozemkovým fondem

 • Zajišťuje kontakt se SMS, s. r. o.

 • Zajišťuje zastupování města jako vlastníka při řízeních, kde je dotčen majetek města

 • Eviduje vyhlášky a nařízení města

 • Zajišťuje činnost matričního úřadu

 • Provádí kontrolu obecních úřadů s matričním úřadem

 • Zajišťuje akce pořádané sborem pro občanské záležitosti

 • Zajišťuje hlášení městského rozhlasu

 • Provádí vidimaci a legalizaci

 • Zajišťuje agendu evidence obyvatel – ohlašovny

 • Eviduje zřizovací listiny organizací města a jejich změny

 • Přiděluje čísla popisná a čísla evidenční

 • Zajišťuje komplexní činnost týkající se voleb, referenda a sčítání lidu

 • Vede centrální evidenci stížností a petic

 • Vydává měsíčník Hláska

 • Zajišťuje provoz Informačního střediska města

 • Zajišťuje propagaci města

Podřízené organizační složky