Navigace

Obsah

Odbor finanční

Organizační zařazení

Město Soběslav > Městský úřad Soběslav

Úřední hodiny

pondělí 7:00 - 11:00 11:30 - 17:00
středa 7:00 - 11:00 11:30 - 17:00
Adresy
náměstí Republiky 59, 39201 Soběslav

Pracovní činnost:

 • Zpracovává roční rozpočty, roční rozbory hospodaření města včetně finančního vypořádání
 • Zpracovává rozpočtové změny a předkládá je orgánům města
 • Vymáhá uložené pokuty, místní a správní poplatky
 • Vede účetnictví města
 • Vede hlavní pokladnu města
 • Zpracovává směrnice pro účetnictví a účtového rozvrhu
 • Zajišťuje styk s peněžními ústavy
 • Likviduje platební doklady
 • Vede knihu došlých a vydaných faktur
 • Zpracovává výkazy města
 • Vede evidenci majetku města, zajišťuje inventarizační práce
 • Sleduje odděleně čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu a provádí jejich vyúčtování na základě podkladů příslušných odborů
 • Zajišťuje účetní evidenci blokových pokut
 • Zajišťuje agendu povolování výherních hracích automatů
 • Odpovídá za pojištění majetku města
 • Vede evidenci smluv uzavřených městem (s výjimkou smluv týkajících se převodů pozemků)
 • Zajišťuje personální a mzdovou agendu úřadu
 • Podává daňová přiznání z daně z převodu nemovitostí, zajišťuje jejich evidenci
 • Zajišťuje výkon státní správy a samosprávy na úseku školství pro správní obvod
 • Provádí metodické řízení škol a školských zařízení s právní subjektivitou
 • Zajišťuje agendu protidrogového koordinátora pro správní obvod
 • Vede agendu fondu rozvoje bydlení města
 • Zajišťuje a provádí výkon interního auditu a finanční kontroly, vymáhá uložené pokuty
 • Provádí kontroly hospodaření a metodickou činnost všech organizací zřízených městem a vyhotovuje protokoly z těchto kontrol; protokoly z těchto kontrol předkládá starostovi města

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Schejbalová Zuzana, Bc. Vedoucí odboru 381508129
Picková Alena Styk s bankou, VHP 381508133
Jelínková Andrea Vymáhání pohledávek 381508125
Čížková Martina Mzdová účetní 381508127
Novotná Petra Hlavní účetní 381508152
Rosová Klára, Ing. Účetní 381508128
Krejčí Lucie, Mgr. Správce rozpočtu 381508139
Kačurová Lenka, Ing. Evidence poplatků 381508126
Klečatská Irena Školství 381508132
Lustová Marie, Ing. Školství 381508131
Hejná Markéta, Ing. Příspěvky spolkům a organizacím 381508171