Navigace

Obsah

Komise sociálně zdravotní

Organizační zařazení

Město Soběslav > Rada města

Oblasti činnosti:

  • projednává žádosti o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města, sestavuje, aktualizuje a schvaluje pořadník žadatelů o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou, a to v souladu s platnými Kritérii pro posuzování žádostí a Zásadami pro přidělování bytových jednotek, stanovujícími pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Soběslav
  • sleduje úroveň poskytování sociálních služeb na území města
  • dává podněty a iniciativní návrhy radě města související s problematikou sociálních služeb ve městě
  • sleduje a projednává informace o potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb s aplikací na místní potřeby a podmínky, v této souvislosti podává návrhy pro zpracování a realizaci plánu rozvoje sociálních služeb

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Vodička Jan, MUDr. Předseda komise
Háková Jana Tajemnice komise 381508134
Petrásková Zina, Ing. Členka komise
Jirousová Kateřina, MUDr. Členka komise
Vojtášková Lucie, Mgr. Členka komise
Haplová Lada, Mgr. Členka komise