Navigace

Obsah

Kancelář tajemníka

Organizační zařazení

Město Soběslav > Městský úřad Soběslav

Úřední hodiny

pondělí 7:00 - 11:00 11:30 - 17:00
středa 7:00 - 11:00 11:30 - 17:00
Adresy
náměstí Republiky 59, 39201 Soběslav

Pracovní činnost:

 • Organizační, personální a mzdové otázky MěÚ

 • Rozvoj a racionalizace MěÚ

 • Agenda krizového a havarijního plánování

 • Sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ

 • Úklid budov úřadu

 • Provádí činnosti spojené s aktualizací a údržbou digitální mapy města

 • Zajišťuje správu infrastruktury v majetku města

 • Zajišťuje správu a rozvoj počítačové sítě

 • Zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí města

 • Zajišťuje zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění

 • Zajišťuje činnost podatelny MěÚ

 • Vede agendu ztrát a nálezů

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Ctibor Bohumír, Ing. Vedoucí odboru 381508108
Šťastná Ivana Sekretariát 381508122
Turek Michal Správce IS a pověřenec DPO 381508145
Kocourek Jan, Ing. Správce počítačové sítě 381508145
Mareš Zbyněk Správce počítačové sítě 381508145
Geierová Diana Pokladna 381508102
Petrů Hana, Ing. Investice města 381508182
Kupková Jana, DiS. Investice města - výběrové řízení 381508115
Nečasová Lucie, Bc. Asistentka tajemníka 381508120
Hlasivec Zdeněk, Ing. Investiční technik 381508155
Bartoš Ivan Zkušební komisař 381508162
Tourek Dušan Zkušební komisař 381508187
Přibylová Jitka Podatelna 381508105
Kaislerová Lenka Podatelna 381508111