Navigace

Obsah

Rozpočet Soběslav

Sociální služby Pododdíl Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám Paragraf Soc.péče a pomoc rodině a manželství
0,35 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 1 260 000 Kč
Skutečné čerpání 723 971 Kč
Čerpání 57,46 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Služby školení a vzdělávání 0 381 000 35 000 9,19
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 38 000 37 601 98,95
Pohonné hmoty a maziva 0 2 000 1 070 53,50
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 10 000 9 428 94,28
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 11 000 10 366 94,24
Poštovní služby 0 7 000 6 990 99,86
Nákup ostatních služeb 0 41 000 29 344 71,57
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 0 1 000 772 77,20
Služby elektronických komunikací 0 4 000 3 262 81,55
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 420 000 417 746 99,46
Pohoštění 0 177 000 6 155 3,48
Teplo 0 11 000 10 811 98,28
Nájemné 0 4 000 3 600 90,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 104 000 103 601 99,62
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 41 000 40 260 98,20
Elektrická energie 0 8 000 7 965 99,56
Celkem 0 1 260 000 723 971 57,46
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Soběslav na roky 2022 a 2023 Staženo: 314x | 23.11.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočet města Soběslavi na rok 2020 Staženo: 591x | 07.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. RM 4/2020 Staženo: 444x | 23.10.2020

Rozpočtové opatření č. ZM 3/2020 Staženo: 377x | 30.09.2020

Rozpočtové opatření č. RM 3/2020 Staženo: 344x | 23.07.2020

Rozpočtové opatření č. ZM 2/2020 Staženo: 350x | 29.06.2020

Rozpočtové opatření č. ZM 1/2020 Staženo: 380x | 11.05.2020

Rozpočtové opatření č. RM 2/2020 Staženo: 378x | 15.04.2020

Rozpočtové opatření č. RM 1/2020 Staženo: 355x | 25.03.2020

Rozpočtové opatření č. ZM 4/2019 Staženo: 356x | 03.01.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet města Soběslavi za rok 2019 Staženo: 451x | 11.05.2020