Navigace

Obsah

Záměr ŘSD vybudování odpočívky u D3 u Soběslavi

Typ: aktuality
Záměr ŘSD vybudování odpočívky u D3 u Soběslavi 1Záměr Ředitelství silnic a dálnic ČR vybudování odpočívky pro osobní a nákladní automobily u dálnice D3 u Soběslavi

Záměr Ředitelství silnic a dálnic vybudování odpočívky u dálnice D3 u Soběslavi

Krajský úřad JčK dne 8.4.2022 zveřejnil v rámci zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměr s názvem „D3 Odpočívka Soběslav vlevo a vpravo“. Oznamovatelem tohoto záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha. Předmětem záměru je vybudování dálniční odpočívky po obou stranách dálnice D3 na pozemcích v k. ú. Soběslav, v těsné blízkosti rybníka Nadýmač. Celý záměr je zveřejněn na webové stránce http://www.cenia.cz/eia.

V této záležitosti proběhlo jednání na Krajském úřadu v Českých Budějovicích za účasti zástupců města Soběslav, krajského úřadu, Ředitelství silnic a dálnic a ministerstva dopravy, na kterém zástupci města vyjádřili nesouhlas s realizací odpočívky v plánovaném rozsahu a lokalitě. Město je ochotno jednat o variantě menší odpočívky na jiném vhodnějším místě.

Na základě zaslaného oznámení vydal následně městský úřad v Soběslavi, odbor životního prostředí, stanovisko k tomuto záměru.

Nesouhlasné stanovisko s realizací plánované odpočívky podle zveřejněného záměru zaslalo také město Soběslav.

O dalším vývoji vás budeme dále informovat.

Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav


Přílohy

Vytvořeno: 25. 4. 2022
Poslední aktualizace: 5. 5. 2022 10:44
Autor: Bc. Lucie Nečasová