Navigace

Obsah

Výzva k předkládání žádostí do programu Podpora obnovy kulturních památek pro rok 2021

Typ: informace | aktuality
Výzva k předkládání žádostí do programu Podpora obnovy kulturních památek pro rok 2021 1V souladu s novelizovanými „Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury“ stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2021 vyhlašuje Město Soběslav, jako obec s rozšířenou působností, 1. kolo pro předkládání žádostí.

Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

 

Uzávěrka příjmů žádostí je 28. února 2021

 

Finanční alokace pro rok 2021: 504 000 Kč

 

Adresa pro doručení žádostí:

Městský úřad Soběslav

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Oddělení územního plánování a památkové péče

Náměstí Republiky 59

392 01 Soběslav

 

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Ctiborová

telefon: 381 508 153

e-mail: ctiborova@musobeslav.cz

 

Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností jsou spolu s formulářem žádosti o poskytnutí příspěvku a seznamem povinných příloh ke stažení na webových stránkách Ministerstva kultury ČR www.mkcr.cz  Podrobné informace též získáte na uvedeném kontaktu.


Vytvořeno: 11. 1. 2021
Poslední aktualizace: 11. 1. 2021 08:31
Autor: Ing. Michaela Pimperová