Navigace

Obsah

Výběrové řízení na pracovníka odboru výstavby a regionálního rozvoje

Typ: zaměstnanci | aktuality
ilustrační grafikaMěsto Soběslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa pracovníka odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ v Soběslavi - silniční hospodářství, speciální stavební úřad.
Město Soběslav
vyhlašuje podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení
na obsazení místa
pracovníka odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi
– silniční hospodářství, speciální stavební úřad

Místo výkonu práce: MěÚ Soběslav

Předpoklady:

 • státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR),
 • dosažení věku 18 let se způsobilostí k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Jiné požadavky:

 1. vzdělání odpovídající požadavkům § 13a zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – VŠ vzdělání ve studijním oboru stavebního nebo architektonického směru nebo VOŠ v oboru stavebnictví a dva roky praxe v oboru stavebnictví nebo SŠ s maturitou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe,
 2. znalost práce s PC – WORD, EXCEL, Internet,
 3. řidičské oprávnění sk. B,
 4. znalosti oboru silničního hospodářství, stavebního nebo speciálního stavebního úřadu výhodou.

V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto náležitosti:

 1. jméno, příjmení, titul,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 6. datum a podpis

a dále doloží:

 1. životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných       znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 2. výpis z evidence rejstříků trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též           obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový   doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění – 10. platová třída
Přihlášky je možné podat písemnou formou nejpozději do 12. 12. 2022 na adresu Městského úřadu v Soběslavi – náměstí Republiky  59/I, Soběslav.
Bližší informace podá tajemník MěÚ v Soběslavi Ing. Radek Bryll, tel. č. 381 508 121.
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

 

                                                                                      Ing. Radek Bryll, tajemník Městského úřadu v Soběslavi


Vytvořeno: 22. 11. 2022
Poslední aktualizace: 22. 11. 2022 11:02
Autor: Bc. Lucie Nečasová