Navigace

Obsah

Volby v Soběslavi

Typ: aktuality
volbyV září se uskuteční volby do zastupitelstva města, do Senátu Parlamentu ČR a místní referendum.

V  pátek 23. a v sobotu 24. září 2022 se na území města Soběslavi uskuteční volby do zastupitelstva města a také do Senátu Parlamentu České republiky.

Pro volby do zastupitelstva města Soběslavi bylo zaregistrováno 8 volebních stran, počet volených zastupitelů činí stejně jako v minulém volebním období 21. Přehled zaregistrovaných politických stran a jednotlivých kandidátů naleznete na webových stránkách města (urad/volby/).

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstva města nevydávají. Tradičně je umožněno hlasování do přenosné volební schránky voličům, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů do volební místnosti dostavit. V takovém případě musí předem telefonicky požádat městský úřad nebo přímo vzkázat do volební místnosti ve dnech voleb.

Ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky bylo zaregistrováno 9 volebních stran. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, bude se konat druhé kolo voleb, a to následující pátek 30. září a sobotu 1. října.

Do senátních voleb je možno požádat o vydání voličského průkazu, ten však opravňuje volit pouze v územním obvodu, kde má volič trvalý pobyt. V případě voličů ze Soběslavi je to volební obvod č. 13, do něhož náleží celý okres Tábor, východní část okresu Písek a jižní část okresu Benešov.

Hlasovací lístky pro oboje volby budou v jedné modré roznáškové obálce rozneseny tak, aby je volič obdržel nejpozději do úterý 20. září. Pokud je do této doby neobdrží, má možnost si je osobně vyzvednout na městském úřadě, odboru organizačním a správy majetku nebo je obdrží přímo ve volební místnosti. Totéž platí i v případě poškození či ztráty lístku. V případě konání 2. kola voleb do Senátu nebudou voličům dodány hlasovací lístky předem, ale voliči je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech voleb.

Společně s těmito volbami se 23. a 24. září 2022 na území města Soběslav uskuteční také místní referendum. Iniciátorem tohoto referenda je spolek „Naše Soběslav“, městský úřad zajišťuje pouze jeho administraci. Hlasovací lístky do místního referenda, které se týká rozvoje budoucí průmyslové zóny, obdrží občané spolu s bílou úřední obálkou přímo ve volební místnosti. Rozhodovat se bude o dvou otázkách:

1. „Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě logistického centra na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1?“.

2. „Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě hal o zastavěné ploše stavby (každé haly) převyšující 10.000 m2 na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1?“.

Účast v tomto referendu je zcela dobrovolná. Občané mohou zvážit, zda se místního referenda vůbec zúčastní, pokud ano, pak svoji volbu (ANO/NE) označí křížkem u každé otázky.

 

Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav


Vytvořeno: 2. 9. 2022
Poslední aktualizace: 23. 9. 2022 16:58
Autor: Bc. Lucie Nečasová