Navigace

Obsah

Územní studie "Na Ohradách" - podklad pro změnu územního plánu

Typ: ostatní
Závazným dokumentem pro rozhodování v území je platný územní plán. Z důvodu, že veškeré změny v území nelze předvídat, umožňuje stavební zákon změny územního plánu.

Územní plán Soběslav nabyl účinnosti dne 27. 4. 2012. Změna č. 1 dne 11. 7. 2017.  Blíží se realizace IV. žel koridoru – přeložením tělesa železnice směrem severním a odtěžením železničního náspu vzniknou nové vztahy v území. Město proto zadalo územní studii na návrh funkčního využití území mezi bytovými domy „Na Ohradách“ a plánovanou přeložkou IV. žel. koridoru.  Tato studie by měla být podkladem pro změnu územního plánu č. 2. 

V současné době je na odboru výstavby a regionálního rozvoje několik jiných podnětů ke změně územního plánu, které budou v rámci změny též posuzovány.   

Nahlédnout do tištěné verze územní studie, podat připomínky či dotazy k dané studii či jiné podněty na změnu územního plánu, je možné na odboru výstavby a regionálního rozvoje u Ing. arch. Dagmar Buzu, tel. 381 508 154.


Přílohy

Vytvořeno: 28. 6. 2019
Poslední aktualizace: 11. 3. 2021 10:02
Autor: Květoslava Štaubrová