Navigace

Obsah

Upozornění

Typ: ostatní
Odbor životního prostředí upozorňuje majitele nemovitostí, které nejsou připojené na veřejnou kanalizaci, na povinnost řádně likvidovat odpadní vody.

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí, které dosud nejsou připojené na veřejnou kanalizaci, na povinnost řádně likvidovat odpadní vody (splaškové vody) ve smyslu platných zákonných předpisů.

Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a kalů ze septiku na čistírnu odpadních vod oprávněnou osobou.

Vodoprávní úřad bude provádět v dotčených lokalitách dozory, při kterých bude vlastník obytného domu povinen předložit doklad o vyvezení žumpy či septiku (min. 1x za rok).

Při nesplnění dané povinnosti hrozí vlastníkovi (uživateli) nemovitosti za porušení vodního zákona nemalý finanční postih.

      Zdroj: Ing. Marie Staňková, vedoucí odboru životního prostředí


Vytvořeno: 29. 3. 2019
Poslední aktualizace: 29. 3. 2019 13:00
Autor: Ing. Michaela Nováková