Navigace

Obsah

Práce na čištění koryta řeky Lužnice začínají

Typ: ostatní
Práce na čištění koryta řeky Lužnice začínají 1V úterý 14. září 2021 bude zahájena realizace akce, v rámci které dojde v následujícím období k odstranění naneseného sedimentu ze dvou úseků jezové zdrže pevného jezu Steiniger na řece Lužnici. 

Stavební práce v obou úsecích budou probíhat současně po dobu 2 až 3 týdnů. První úsek v délce 76 m se nachází u pravého břehu u vy­ústění Černovického potoka do řeky Luž­nice. Druhý úsek dlouhý 411 m vede pře­vážně podél kempu TJ Spartak Soběslav. V místě pláže v kempu bude provedeno sesvahování břehu ve sklonu 1:3, zatímco ve zbylé části vodního toku bude svah upra­ven ve sklonu 1:2.

V souvislosti se stavebními pracemi bude dočasně snížena hladina řeky o 10 – 15 cm. Lze očekávat, že voda v řece bude v důsledku probíhajících udržovacích prací zakalená. Dále upozorňujeme na pohyb techniky u kempu TJ Spartak Soběslav a po komunikaci napojující se na ul. Bechyňská, odkud budou auta odvážet vytěžený sediment. Naopak odvoz sedimentu od úseku u vyústění Černovického potoka do řeky Lužnice by neměl nijak zásadně omezit dopravu v ul. Nová.

Stavební práce budou provádět Vodohospodářské stavby s.r.o., České Budějovice. Důvodem probíhající akce je, že nánosy částečně omezují kapacitu významného vodního toku a jsou hygienickou závadou v době rekreačního období.

 

 


Vytvořeno: 13. 9. 2021
Poslední aktualizace: 13. 9. 2021 17:00
Autor: Ing. Michaela Nováková