Navigace

Obsah

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi

Typ: informace
Dne 17. 12. 2018 od 18:00 hod. v Kulturním domě města Soběslavi.

Pozvánka

na 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,

které se koná v pondělí 17. 12. 2018 od 18:00 hodin

v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

 

Program jednání:

 

1. Svěření úkolů místostarostovi města

2. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2018

3. Rozpočet města na rok 2019

4. Střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2022

5. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM

6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028

7. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Nástavba S-domu Soběslav“

8. Majetkové převody

A:     Přijetí daru – kanalizace DN 300 od obce Zvěrotice

B:      Koupě pozemků p. č. 841/6 a 841/7 v k. ú. Soběslav

C:      Koupě části pozemku p. č. 390/2 v k. ú. Soběslav

D:     Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 1036/15 v k. ú. Soběslav

9. Různé

 


Vytvořeno: 6. 12. 2018
Poslední aktualizace: 10. 12. 2018 12:38
Autor: Ivana Šťastná