Navigace

Obsah

Portál občana

Typ: informace
Městský úřad spouští nové elektronické služby

Dnešním dnem spouští město Soběslav na svých internetových stránkách Portál občana. Jedná se o elektronické služby umožňující snadnější způsoby komunikace občana s úřadem. Do tohoto portálu byly zařazeny některé služby, které jste znali již ze stávajících stránek města, jako např. Hlášení městského rozhlasu, Dotazy a odpovědi a Práce v regionu. Již dříve existující službou je rovněž bezplatná možnost podání žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí tzv. „utility report“ sloužící především stavebníkům.

Zcela novými moduly jsou Hlášení závad, Hlášení ztrát, Hlášení nepořádku, Fotografie ke zveřejnění a Rezervační systém.

Modul Hlášení závad umožňuje zaslat informaci o poškození např. dětského hřiště, dopravního značení, veřejného osvětlení, městského rozhlasu, zeleně, laviček či odpadkových košů a dalšího mobiliáře spolu s upřesněním poškození a místa, kde se poškozená věc nachází. K ohlášení lze připojit i fotografii poškozené věci. Podmínkou ohlášení je sdělení jména ohlašovatele a e-mailového spojení, na které obdrží ohlašovatel informaci o způsobu odstranění závady.

Modul Hlášení nepořádku funguje obdobně jako Hlášení závad a slouží k nahlášení nepořádku u kontejnerů na odpad, dětských hřišť a k nahlášení černých skládek.

Hlášení ztrát může občan využít při ztrátě zvířete nebo věci, např. klíčů, mobilu nebo jízdního kola. V případě nalezení hledaného zvířete či věci bude dotčený kontaktován na zadaný e-mail popř. telefonní číslo.

Dalším zcela novým modulem je Portál digitální mapy Jihočeského kraje, ve kterém najdete základní dokumenty územního plánování Jihočeského kraje a jednotlivých měst.

Asi nejpoužívanějším elektronickým nástrojem je Rezervace času úředníka. Prostřednictvím tohoto modulu se může občan objednat na třech odborech městského úřadu v Soběslavi. Jedná se o matriční úřad, obecní živnostenský úřad a odbor dopravy a vnitřních věcí. Na matričním úřadě se může v úředních dnech objednat k vyřízení 2 činností – ověření listin a podpisů a dále agend zajišťovaných vlastní matrikou (narození, úmrtí, uzavření manželství, vyhledávání v matričních knihách). Další možností je rezervace na obecním živnostenském úřadě k registraci živnosti nebo její změny. Asi nejvyužívanější bude tato služba na odboru dopravy a vnitřních věcí, kde se může občan objednat k vyřízení záležitostí týkajících se cestovních dokladů, občanských průkazů, evidence motorových vozidel a evidence řidičských průkazů.

Posledním novým modulem je Fotografie ke zveřejnění. Tento modul umožňuje občanům, kteří rádi fotí Soběslav a její okolí, zaslat nám své fotografie přírody, počasí, památek a dalších zajímavostí. Nejlepší fotografie budou zveřejněny na internetových stránkách města.

Portál občana naleznete v záhlaví titulní strany internetových stránek města, v menu, pod odkazem "Občan". Městský úřad počítá s postupným rozvojem služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto portálu. Doufám, že tyto služby budou přínosem především pro občany našeho města.

Ing. Radek Bryll

tajemník MěÚ Soběslav


Vytvořeno: 4. 2. 2020
Poslední aktualizace: 5. 2. 2020 16:39
Autor: Michal Turek