Navigace

Obsah

Podpora obnovy kulturních památek

Typ: informace
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2019

Město Soběslav, jako obec s rozšířenou působností, vyhlašuje 1. kolo pro předkládání žádostí do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019.

Finanční podpora z  programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je určena na obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

 

Finanční alokace pro rok 2019 je 603 000,- Kč.  Uzávěrka příjmů žádostí je 28. 02. 2019.

 

Adresa pro doručení žádostí:

Městský úřad Soběslav

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Oddělení územního plánování a památkové péče

Náměstí Republiky 59

392 01 Soběslav

 

Kontaktní osoba:

Ing. Miroslava Ctiborová

telefon: 381 508 153

e-mail: ctiborova@musobeslav.cz

 

Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností jsou spolu s formulářem žádosti o poskytnutí příspěvku a seznamem povinných příloh ke stažení na webových stránkách Ministerstva kultury ČR:  www.mkcr.cz .

Podrobné informace též získáte na uvedeném kontaktu.


Vytvořeno: 10. 1. 2019
Poslední aktualizace: 10. 1. 2019 15:15
Autor: Michal Turek