Navigace

Obsah

Zlepšujeme třídění odpadů v Soběslavi

Typ: ostatní
Kam s odpady a jak je správně třídit se dozvíte v článku.

Třídění odpadů je nejen jednou z povinností měst a obcí, ale často také aktuální otázkou. V Soběslavi byl za předchozí dva roky prováděn terénní průzkum tzv. „naplněnosti kontejnerů“, kdy se sledovalo zejména funkční využití již umístěných kontejnerů. Zaznamenávány byly i jiné skutečnosti, jako například pokládání nevytříděných odpadů vedle sběrné nádoby nebo přístupnost lokalit z různých oblastí města. Na základě zjištěných poznatků soustavně dochází k zefektivňování již existujících stanovišť a také k zřizování nových sběrných hnízd. Tomu nasvědčuje i znásobení počtu kontejnerů, které můžeme dnes využívat. Zatímco v polovině roku 2017 bylo v Soběslavi 14 sběrných hnízd, v současné době jich můžeme se svými odpady navštěvovat až 25, přes léto i v chatových oblastech. Přesto se stále bohužel objevují místa, kde se opakují problémy s hromaděním nevytříděných komodit mimo určené nádoby. Tyto odpady nejsou zpravidla odváženy, a tím se občané, nevědomky, dopouští zakládání drobných černých skládek. Pokud není zcela zřejmé, do které kategorie dané předměty patří, můžeme odpady třídit za pomoci odborných pracovníků ve sběrném dvoře v Tyršově ulici 482/III.

Tradičně kontejnery rozlišujeme barevně, jednotlivé barvy vyjadřují typ odpadu, který do dané nádoby patří. V Soběslavi se setkáme s následujícími barvami:

  • Modré kontejnery – neznečištěný suchý papír, jako například noviny, reklamní letáky, knihy, časopisy, rozložené krabice, lepenky, kartony, a jiné.

Nepatří sem – papírové obaly kombinované s plasty a kovovými fóliemi, obvazy, pleny, papírové kapesníčky, ubrousky.

  • Žluté kontejnery – plasty, plastové obaly, plastové předměty, folie, polystyren, nejčastěji jsou využívány pro PET lahve (s víčky i etiketou, zmačkané), kelímky od potravin, obaly od drogistického zboží.

Nepatří sem  - textilie z umělých vláken, linolea, výrobky z PVC, guma, molitan, plasty znečištěné od olejů a chemických látek, plasty s příměsí jiných materiálů (například kabely).

  • Zelené kontejnery – sklo barevné, bílé i čiré, tabulkové sklo, lahve od nápojů, skleněné předměty, zavařovací sklenice.

Nepatří sem – porcelán, keramika, kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, automobilová skla, drátěná skla, televizní obrazovky, počítačové monitory.

  • Šedé nebo červené kontejnery – drobné kovy, hliníkové obaly od nápojů, drobné kovové předměty.

Nepatří sem – kovy znečištěné například od barev, laků, zbytků potravin, domácí spotřebiče, zařízení složená z více materiálů.

  • Oranžové kontejnery – nápojové kartony (například od džusů, mléka, mléčných výrobků, alkoholu).

Nepatří sem – „měkké“ sáčky (například od kávy, různých potravin v prášku), kartony obsahující zbytky nápojů a potravin, papírové krabice (od obuvi, pizzy, apod.).

  • Červené kontejnery – drobný elektroodpad, například CD přehrávače, rádia, žehličky, nabíječky, mobily
  • Zelené a okrové kontejnery – textil, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, deky, peřiny, polštáře, spacáky, nepoškozená obuv (pár je nutno svázat).
  • Zelené nádoby (240 l) – použité potravinářské oleje a tuky, musí být ukládány v uzavřených plastových obalech (např. PET lahve).

Každý občan může přispět k efektivnějšímu využívání surovin správným tříděním. Jakékoliv připomínky k funkci nebo praktičnosti sběrných hnízd jsou proto vítány. Hlavně na základě těchto uživatelských podnětů je možné budovat příjemné a čisté město s pozitivním přístupem k ochraně životního prostředí.

Zuzana Černá, OŽP


Vytvořeno: 14. 3. 2019
Poslední aktualizace: 3. 4. 2019 10:00
Autor: Ing. Michaela Nováková