Navigace

Obsah

Změny v poplatku za komunální odpad v roce 2022

Typ: ostatní | odpady
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o změně výše poplatku za komunální odpad v roce 2022.

Dosavadní poplatek za komunální odpad ve výši 600,- Kč na poplatníka byl stanoven formou vyhlášky města č. 4/2019 v roce 2019. Před koncem roku 2020 byl vydán nový zákon o odpadech, který zrušil dosud platný zákon o odpadech z roku 2001 a mimo jiné uložil obcím vydání nových obecně závazných vyhlášek týkající se odpadového hospodářství. Změnou zákona o místních poplatcích byl rovněž zrušen dosavadní systém výběru poplatků za komunální odpady od občanů. Města obce musely v průběhu roku 2021 projednat a přijmout nové vyhlášky, kterými zavedou systém výběru poplatku od roku 2022.

Zastupitelstvo města Soběslavi v září 2021 schválilo novou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Touto vyhláškou dochází k navýšení poplatku za odpad pro rok 2022 na částku 720,- Kč na poplatníka. Důvodem pro navýšení poplatku je každoroční navyšování poplatku za uložení odpadu na skládce zavedeného novým zákonem o odpadech, který má za cíl snižování množství odpadu ukládaného na skládkách a rovněž rostoucí celkové náklady na odpadové hospodářství města. V roce 2020 činila ztráta odpadového hospodářství hrazená městem zhruba 3,5 mil. Kč, v roce 2021 bude zřejmě ještě o něco vyšší.

Vyhláška v plném znění je k dispozici na webových stránkách města:   

urad/dokumenty/vyhlasky-a-narizeni/

Poplatek za komunální odpad je dle zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., povinna zaplatit fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt, a dále fyzická osoba, která je vlastníkem nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Vlastník stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, který má zároveň trvalý pobyt v Soběslavi, uhradí poplatek ve výši 720,- Kč z titulu trvalého pobytu a polovinu sazby z titulu vlastnictví objektu, tedy 360,- Kč (tj. 50% úleva stanovená výše uvedenou vyhláškou), celkem tedy 1080,- Kč. Občané mající trvalý pobyt v jiném městě a vlastní chatu, chalupu nebo byt na území Soběslavi, platí plnou částku, tedy 720,- Kč.

Od poplatku se mimo jiné osvobozují: osoby umístěné v Senior domě Soběslav, děti do jednoho roku věku a dále také každé čtvrté a další dítě do věku 18 let u rodin s větším počtem dětí.

Veškeré žádosti o prominutí či snížení poplatku naleznete volně ke stažení na stránkách:          

urad/dokumenty/formulare/financni-odbor/

Možnosti, jak tento poplatek uhradit:

Bankovním převodem na číslo účtu 78-1214150287/0100 vedeného u Komerční banky, a.s. na základě variabilního symbolu, díky kterému bude platba bezpečně přiřazena k Vaší osobě, resp. k Vaší nemovitosti. Poplatek tedy nelze uhradit za více osob pod jedním variabilním symbolem. Variabilní symbol je stejný jako v letech předešlých, případně je možné se o něj opět přihlásit u pracovnice finančního odboru MěÚ Soběslav Ing. Lenky Kačurové (telefon 381 508 126, e-mailová adresa - kacurova@musobeslav.cz). Zároveň je vhodné uvést jméno a příjmení do poznámky pro příjemce z důvodu možného překlepu při zadávání desetimístného variabilního symbolu.

Platba je možná také hotově či platební kartou na pokladnách Městského úřadu Soběslav (budovy č.p. 59/I a 55/I).

Poštovní poukázkou.

Stejně jako v minulých letech je nutné poplatek uhradit do 31.03.2022.

 

Klára Borčová, odbor životního prostředí MěÚ Soběslav


Vytvořeno: 28. 12. 2021
Poslední aktualizace: 28. 12. 2021 12:23
Autor: Klára Borčová