Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Soběslav
MěstoSoběslav

Výběrové řízení - vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče odboru výstavby a regionálního rozvoje

Město Soběslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího oddělení územního plánování a památkové péče odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ v Soběslavi.

M ě s t o  S o b ě s l a v
vyhlašuje v souladu s § 7 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení
na obsazení místa vedoucího oddělení územního plánování a památkové péče odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi
 
Druh práce: zajištění činnosti oddělení územního plánování, příprava a tvorba územně plánovací dokumentace města, připomínkování staveb na území města, zajišťování územních plánů obcí ve správním obvodu.
 
Místem výkonu práce je MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 55/I, Soběslav.
 

Kvalifikační požadavky pro vznik pracovního poměru (§ 24 zák. č. 183/2006 Sb.):

 • autorizovaný architekt s autorizací pro obor územního plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu, nebo
 • vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo
 • vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznané pro autorizaci v oboru územního plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnost ve veřejné správě, nebo
 • vysokoškolské vzdělání v dalších oborech souvisejících s územním plánováním a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnost ve veřejné správě.

Další předpoklady:

 • splnění předpokladů pro vznik prac. poměru úředníka dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.,
 • schopnosti řízení kolektivu,
 • práce s PC, uživatelská znalost programů MS Office,
 • řidičský průkaz skupiny B.

Benefity:

 • 25 dnů dovolené,
 • zdravotní volno,
 • příspěvek na stravování,
 • možnost dalšího vzdělávání,
 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • možnost získání služebního bytu.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum
a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • lustrační osvědčení (nepředkládají osoby nar. po 1.12.1971),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný nástup dle dohody.

Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb., příloha č. 1 – 11. platová třída (25.000 – 37.000 Kč dle započitatelné praxe, příplatek za vedení a osobní příplatek ve výši
8.000 – 13.000 Kč)

Uchazeči o místo vedoucího oddělení mohou podat písemnou přihlášku na podatelnu Městského úřadu nebo elektronickou poštou na centrální adresu úřadu nejpozději do 19.7.2024. Bližší informace u tajemníka MěÚ Ing. R. Brylla, e-mail: bryll@musobeslav.cz.

Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

 

Datum vložení: 7. 6. 2024 11:40
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2024 11:40
Autor: Bc. Lucie Nečasová

Užitečné informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
5
30
6
31
6
1
7
2
7
3
7
4
7
5
8
6
7
7
7
8
7
9
7
10
7
11
7
12
7
13
7
14
7
15
7
16
6
17
6
18
6
19
6
20
6
21
6
22
6
23
6
24
6
25
6
26
6
27
6
28
6
29
6
30
6

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Náměstí - kamera

Městské organizace