Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Soběslav
MěstoSoběslav

Výběrové řízení - pracovník odd. územního plánování a památkové péče odboru výstavby a regionálního rozvoje

Výběrové řízení - vedoucí odd. územního plánování a památkové péče odboru výstavby a regionálního rozvoje 1

Město Soběslav vyhlašuje výběrové řízení na pracovníka oddělení územního plánování a památkové péče odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ.

M ě s t o  S o b ě s l a v

vyhlašuje v souladu s § 7 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení

na obsazení místa pracovníka oddělení územního plánování a památkové péče odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi

Druh práce: podílí se na činnosti oddělení územního plánování, vydává stanoviska na územní plánování v rámci koordinovaného stanoviska, vydává územně plánovací informaci.

Místem výkonu práce je MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 55/I, Soběslav.

Kvalifikační požadavky pro vznik pracovního poměru (§ 24 zák. č. 183/2006 Sb.):

 • autorizovaný architekt s autorizací pro obor územního plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu, nebo
 • vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo
 • vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznané pro autorizaci v oboru územního plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnost ve veřejné správě, nebo
 • vysokoškolské vzdělání v dalších oborech souvisejících s územním plánováním a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnost ve veřejné správě.

Další předpoklady:

 • splnění předpokladů pro vznik prac. poměru úředníka dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.,
 • řidičský průkaz skupiny B.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný nástup od 1.11.2023 nebo dle dohody.

Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění – 10. platová třída

Uchazeči o místo vedoucího oddělení mohou podat písemnou přihlášku na podatelnu Městského úřadu nebo elektronickou poštou na centrální adresu úřadu nejpozději do 9.10.2023. Bližší informace u tajemníka MěÚ Ing. R. Brylla, e-mail: bryll@musobeslav.cz.

Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

Datum vložení: 12. 9. 2023 12:45
Datum poslední aktualizace: 12. 9. 2023 12:45
Autor: Bc. Lucie Nečasová

Užitečné informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
6
26
6
27
6
28
6
29
7
30
7
1
7
2
4
3
5
4
4
5
4
6
5
7
7
8
4
9
4
10
4
11
4
12
4
13
5
14
4
15
5
16
4
17
4
18
4
19
5
20
4
21
4
22
4
23
5
24
4
25
5
26
4
27
4
28
4
29
4
30
4
31
4
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Náměstí - kamera

Městské organizace