Navigace

Obsah

Nezaměstnanost na Soběslavsku k 30. 9. 2019

Typ: ostatní
V září 2019 došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko k poklesu podílu nezaměstnaných osob z hodnoty 1,54 % (v srpnu 2019) na 1,46 %.

K 30. 9. 2019 bylo v evidenci ÚP 143 nezaměstnaných, z toho bylo 77 žen, což je 53,8 % z celkového počtu uchazečů a 39,2 % uchazečů je starší 50 let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů vyučených – 28 %. V evidenci delší než 6 měsíců je 29,4 % uchazečů.  V průběhu září  2019 bylo nově zaevidováno  46 uchazečů o zaměstnání. Z evidence v září 2019 odešlo celkem 49 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).

Meziročně klesá podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů a to především díky efektivnímu využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. V evidenci uchazečů o zaměstnání bylo ke konci září 2019 18 uchazečů o zaměstnání, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců a dlouhodobě nezaměstnaní tak tvořili 12,59 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání, což je o 27 uchazečů o zaměstnání méně než v září 2018, kdy podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů činil 21,13 %.  Tito klienti mají mnohem vyšší šance na uplatnění na trhu práce nejen díky vysoké nabídce volných pracovních míst, ale i díky standartnímu individuálnímu přístupu zejména ke klientům, kteří nejčastěji čelí překážkám na trhu práce kvůli různým handicapům. Jedná se např. o lidi nad 50 let, klienty v exekuci, s nízkým stupněm vzdělání nebo o uchazeče, kteří kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti ztratili pracovní návyky a potřebnou motivaci opustit životní cestu, kdy spoléhají na příjmy z dávkového systému.

V rámci mikroregionů okresu Tábor má  Soběslavsko společně s Veselskem  nejnižší podíl počtu nezaměstnaných osob. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných osob je na Jistebnicku (2,99%). K 30. 9. 2019  nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 322 volných pracovních míst. Na jedno pracovní místo tak připadá 0,44 uchazečů   o zaměstnání. Ze strany zaměstnavatelů je největší zájem  o technické a dělnické profese.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku je v obci Dírná (3,16%), nejnižší  podíl nezaměstnaných osob na Soběslavsku je naopak v obcích Katov a Vesce  (0%). Budislav, Dírná, Komárov, Mezná, Myslkovice, Sedlečko u Soběslavě a Třebějice jsou obce, u kterých došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu nezaměstnanosti. V obcích Katov a Vesce  zůstal podíl nezaměstnaných osob na stejné úrovni, u ostatních obcí došlo k poklesu nezaměstnanosti.

                                    Zdroj: Ing. Jana Dvořáková,

vedoucí oddělení kontaktního pracoviště ÚP ČR

 


Příloha

Vytvořeno: 10. 10. 2019
Poslední aktualizace: 10. 10. 2019 13:54
Autor: Ing. Michaela Nováková