Navigace

Obsah

Nezaměstnanost na Soběslavsku k 30. 6. 2019

Typ: ostatní
V červnu 2019 došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko k poklesu podílu nezaměstnaných osob.

V měsíci červnu 2019 došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko k poklesu podílu nezaměstnaných osob (z hodnoty 1,40 % v květnu 2019) na 1,36 %.  K 30. 6. 2019 bylo v evidenci ÚP 139 nezaměstnaných, z toho bylo 70 žen, což je 50,36 % z celkového počtu uchazečů a 42,45 % uchazečů je starší 50 let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů vyučených – 34,53 %. V evidenci delší než 6 měsíců je 30,22 % uchazečů. V průběhu června 2019 bylo nově zaevidováno 30 uchazečů o zaměstnání. Z evidence v červnu 2019 odešlo celkem 32 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).

V rámci mikroregionů okresu Tábor má  Soběslavsko   nejnižší podíl počtu nezaměstnaných osob. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných osob je na Jistebnicku (2,76 %).  K 30. 6. 2019  nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 311 volných pracovních míst. Na jedno pracovní místo tak připadá 0,45 uchazečů o zaměstnání. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance. Úřad práce ČR proto klade velký důraz na prohloubení poradenství a individuální přístup nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Na základě konkrétních požadavků zaměstnavatelů zajišťuje Úřad práce ČR pořádání výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání. V této souvislosti je ale třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce. Zaměstnavatelé mají možnost přijmout na volnou pozici také pracovníky z volného  trhu práce nebo třeba ze zahraničí.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku je v obci Mezná (3,28 %), nejnižší  podíl nezaměstnaných osob na Soběslavsku je naopak v obci Třebějice  (0 %). Přehořov, Vesce a Zvěrotice jsou obce, u kterých došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu nezaměstnanosti. V obci Třebějice zůstal podíl nezaměstnaných osob na stejné úrovni, u ostatních obcí došlo k poklesu nezaměstnanosti.

zdroj: Ing. Jana Dvořáková,
vedoucí oddělení kontaktního pracoviště ÚP ČR

 

Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých obcích mikroregionu Soběslavska naleznete v příloze.


Příloha

Vytvořeno: 15. 7. 2019
Poslední aktualizace: 15. 7. 2019 10:33
Autor: Ing. Michaela Nováková