Navigace

Obsah

Likvidace splaškových vod v Chlebově a v Nedvědicích

Typ: informace
UPOZORNĚNÍ

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí v Chlebově a v Nedvědicích na zákonnou povinnost řádně likvidovat vyprodukované splaškové vody, neboť dočištění odpadních vod je zde zajištěno biologickými rybníčky.

Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů akumulačních jímek na čistírnu odpadních vod osobou oprávněnou ve smyslu živnostenského zákona a o pravidelné vyvážení usazených kalů z biologických septiků.

Zbytkové znečištění přitékající od jednotlivých nemovitostí (z biologických septiků) jednotnou kanalizací jsou dočišťovány ve stabilizačních nádržích pod obcí. Septiky mají jednu nebo dvě přehrážky, aby fungovaly jako usazovací nádrže, ve kterých dochází k částečnému odstraňování organických látek při optimální době zdržení tři dny.

Jímky určené k akumulaci odpadních vod musí být provedeny jako nepropustné. Vzhledem k tomu, že ten, kdo provádí odvoz splaškových vod – výhradně jen na čistírnu odpadních vod, musí žadateli vydat řádný doklad o vývozu (§ 38 odst. 8 vodního zákona), bude vodoprávní úřad při provádění namátkových dozorů u nemovitostí vyžadovat na vlastníkovi obytného domu předložení těchto dokladů (u jímek četnost vývozu dle jejich velikosti, u septiků minimálně 1 x ročně).

Nesplněním dané povinnosti nebo při zjištění nezákonného nakládání s odpadními vodami (vypouštění odpadních vod porušenou žumpou do kanalizace) hrozí majitelům těchto nemovitostí citelný finanční postih.

Ing. Marie Staňková, vedoucí odboru životního prostředí


Vytvořeno: 7. 4. 2020
Poslední aktualizace: 7. 4. 2020 12:09
Autor: Ing. Jan Mošnička