Obsah

Poskytnuté informace

2016

Žádost o sdělení

předání kopie protokolu z přestupkového spisu

18045_2016.pdf Staženo: 416x

Žádost o sdělení

předání kopie protokolu z přestupkového spisu

11534_2016.pdf Staženo: 402x

Žádost o sdělení

užívání objektu bývalé kovárny v obci Mokrá - doplnění informací

23733_2016.pdf Staženo: 424x

Žádost o sdělení

informace o neprobíhání přestupkového řízení

23867_2016.pdf Staženo: 435x

Žádost o sdělení

odborný dendrologický posudek stromů v Soběslavi na náměstí u kostela sv. Petra a Pavla

22484_2016.pdf Staženo: 500x

Žádost o sdělení

poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

21517_2016.pdf Staženo: 455x

Žádost o sdělení

užívání objektu bývalé kovárny v obci Mokrá

20593_2016.pdf Staženo: 462x

Žádost o sdělení

výběrové řízení - redaktor měsíčníku Hláska

12460_2016.pdf Staženo: 488x

Žádost o sdělení

přehled došlých faktur za roky 2010 - 2015

11309_2016.pdf Staženo: 451x

Žádost o sdělení

směna pozemků schválená usnesením č. 7/056/2003

06948_2016.pdf Staženo: 450x

Žádost o sdělení

o podobě odesílání a době uchování datových zpráv

06328_2016.pdf Staženo: 431x

Žádost o sdělení

software užívaný k vedení spisové služby

07996_2016.pdf Staženo: 408x

Žádost o sdělení

žádost o výstup z měřicího zařízení MicroDigiCam v obci Klenovice

21945_2016.pdf Staženo: 519x

Žádost o sdělení

podomní prodej v České republice

04548_2016.pdf Staženo: 475x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

04171_2016.pdf Staženo: 478x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

02276_2016.pdf Staženo: 486x

Žádost o sdělení

užívání pozemku p. č. 1182/28

01294_2016.pdf Staženo: 467x

2015

Žádost o sdělení

provozování stanic měření emisí na území ORP Soběslav

25902_2015.pdf Staženo: 613x

Žádost o sdělení

používání právního systému CODEXIS MěÚ Soběslav

25571_2015.pdf Staženo: 510x

Žádost o sdělení

seznam členů RM Soběslav a jejich politická příslušnost od r. 2002

23251_2015.pdf Staženo: 665x

Stránka