Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

Dobrý den,chci se zeptat touto cestou na umístění sběrných kontejnerů na textil a dále zda umísťujete též kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu.Pokud ano,tak rozvrh jejich umístění.Na stránkách města tuto informaci postrádám a odpovědnému pracovníkovi se ani přes opakované pokusy nemohu dovolat. Děkuji za odpověď. Dana Moravcová (Vloženo 07.07.2015)
Dobrý den,
kontejnery na textil jsou spolu s kontejnery na separovaný sběr umístěny u supermarketu Penny, na sídl. na Svépomoci a v ul. Tyršova (u prodejny Jednoty). Kontejnery na velkoobjemový odpad jsou ve sběrném dvoře v areálu Správy města Soběslavi.
tajemník MěÚ Soběslav
Ing. Radek Bryll, 20.07.2015
Dobrý den.Chci se zeptat,zda v současné době nabízí město volné pozemky ke stavbě domu nebo zda v dohledné době budou někde připravovány?Např.lokalita u staré kotelny.Děkuji za info.Koblasa (Vloženo 15.07.2015)
Dobrý den, pane Koblaso,
na základě Vašeho dotazu sděluji, že v současné době město Soběslav nemá žádné pozemky určené k zastavění rodinnými domy, ale již se připravuje II. etapa prodeje pozemků v lokalitě u kotelny. V příloze Vám zasílám geometricky rozdělenou lokalitu na parcely. Předpokládá se, že se pozemky budou prodávat na jaře 2016 asi formou licitace - tak jak to bylo v 1. etapě. Prodej bude zveřejněn v měsíčníku Hláska, bude vyvěšeno na úřední desce a na internetových stránkách města. Váš dotaz si zařadím do databáze zájemců a až budou známy podmínky soutěže, zašlu Vám je na tento e-mail. V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.
S přáním pěkného dne
Pavlína Chalupská, 21.07.2015
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na koho se mám obrátit s žádostí o přidělení značky zákazu vjezdu vozidel nad 3,5t na dnes již slepou cestu Na Pískách. Dnešním dnem byla nově potažena asfaltovým povrchem o síle do 5 cm a v případě, že na ní najede těžší vozidlo, tato vrstvička se prolomí a vynaložené finance a práce byla zbytečná. Děkuji (Vloženo 02.07.2015)

Dobrý den, s Vaší žádostí se obraťte na odbor výstavby, silniční hospodářství - pan Jiří Weber. Kontakt: weber@musobeslav.cz, tel.: 381 508 155. Náměstí Republiky 55/I, Soběslav.

Markéta Kujalová, 02.07.2015
Dobrý den chtěl bych se zeptat, sháníme s přítelkyní byt v lokalitě Soběslavska. Jsou zde nějaké možnosti ci nabídky z vaší strany? Děkuji za odpověd. (Vloženo 03.05.2015)

Dobrý den,
přidělování městských bytů se řídí - zásady pro přidělování bytových
jednotek, stanovující pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Soběslav. Jednou ze zásad je písemné podání žádosti o přidělení bytu.
Členové bytové komise následně dle pravidel zařadí či nezařadí žádost do seznamu uchazečů o byt. Poté, při uvolnění bytu vybírají členové bytové komise ze seznamu potencionální uchazeče a následně rada města schvaluje přidělení bytu. Vše stručně řečeno. Je tedy na Vás, zda si podáte žádost o přidělení bytu.
V jakém časovém horizontu však bude možno případně Vaší žádosti vyhovět nejsme schopni odhadnout. Záleží to vše především na tom, kolik bytů, kdy a jaké velikosti se uvolní. V současné době nemáme žádný volný byt k přenechání do nájmu.
S pozdravem
tajemnice bytové komise

Pavla Brunerová, 04.05.2015
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat ohledně plánovaných stavebních parcel u bývalé kotelny, zda se dá někde zjistit dostupnost volných parcel a jejich cena? Předem děkuji (Vloženo 01.02.2015)

Dobrý den pane Šustre.
Ve věci stavebních pozemků v lokalitě Svákov, tj. u bývalé kotelny si Vám dovoluji sdělit, že v současné době se bude vytyčovat geometrický plán na dělení pozemků.  Dále bude město pozemky zasíťovávat a předpokládá se, že k prodeji zasíťovaných pozemků se přistoupí na jaře 2016. Z výše uvedeného Vám tedy nemohu sdělit přepokládanou cenu ani způsob prodeje.
Váš dotaz si zařadíme  jako " zájemce o pozemek "a až bude prodej aktuální, budeme vás informovat o podmínkách obchodování  stavebních pozemků.
S pozdravem
Věra Hanzalová
vedoucí odboru
Odbor organizační a správy majetku města

Věra Hanzalová, 02.03.2015
dobrý den chtěl jsem se zeptat kdy a jak bude řešená cesta k Nadýmači? Jde mi o andělskou stoku kdy se bude dát projít pod kolejema? (Vloženo 03.04.2015)

Dobrý den,

na řešení cesty k rybníku Nadýmač nedošlo k žádné změně. Je zpracováván projekt na cestu a průchod podél železničního koridoru. Projekt měl být hotov do konce měsíce března a byl z naší strany již několikrát urgován. Podle posledních zpráv by měla být cesta a propustek hotov do konce měsíce června.

Mgr. Vladimír Drachovský, 04.05.2015
Dobrý den, Nemohu např. a vaššich stránkách nalézt historii města, ani fotografie kostela či informasce o něm. Hledám špatně , nebo se tím na stránkách nezabýváte ?? děkuji KCH (Vloženo 18.03.2015)

Dobrý den paní Chadimová,

historie města se nachází na našich stránkách na hlavním panelu - INFOCENTRUM - O SOBĚSLAVI - památky, symboly města, mapa, město a okolí, kde naleznete potřebné informace.

S pozdravem Markéta Kujalová

Markéta Kujalová, 18.03.2015
Dobrý den, mám jen obecný dotaz. Jedná se o to, že když podám námitku proti umístění stavby, musí mě potom nějakým způsobem např. písemně Stavební úřad informovat, jak moji námitku vyřešil. Děkuji. Jana Svatková (Vloženo 27.01.2015)

Pokud se jedná o námitku, kterou uplatníte jako účastník územního řízení o  umístění stavby v rámci tzv. koncentrační zásady  v souladu s § 87 odst.1 a  § 89 odst.1,3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním  řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), stavební úřad tuto  námitku posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných  stanovisek př. rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, projedná  ji s ostatními účastníky řízení  a následně rozhodne ve věci. Vypořádání s  námitkou bude popsáno v odůvodnění správního rozhodnutí, které jako účastník řízení obdržíte.
Pokud byl Váš dotaz vznesen obecně, tzn. že podáte námitku proti již existující stavbě, je na posouzení konkrétního stavebního úřadu, zda Vás  bude o jejím vyřešení informovat. V případě, že stavební úřad uzná Vaši námitku jako oprávněnou a přizná Vám postavení účastníka následného správního řízení,  budou Vám doručovány veškeré písemnosti a pozvánky k jednání ohledně dané stavby.

Martina Růžičková, 28.01.2015
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, proč se rozsvětcují pouliční světla už v půl čtvrté odpoledne na nové výstavbě - sídl. Svákov u tratě. Děkuji. (Vloženo 17.12.2014)

Dobrý den,
správu veřejného osvětlení vykonává Správa města Soběslavi, s.r.o.. Váš dotaz byl předám jeho pracovníkům.
ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav
 

Ing. Radek Bryll, 16.01.2015
Dobrý den, mám dotaz ohledně námitky, kterou podám ke stavbě přístřešku na hranici pozemku. Jedná se o to, zda budu přizvána k osobnímu jednání na místo neoprávněné stavby nebo zda to stavební úřad řeší sám a pouze dostanu vyrozumění. Děkuji. (Vloženo 21.11.2014)

V tomto případě záleží na konkrétním referentovi, jak danou záležitost posoudí. Můžete být přizvána k místnímu šetření, ale šetření může proběhnout i bez Vaší účasti a o jeho výsledku budete následně vyrozuměna.

Martina Růžičková, 21.11.2014

Stránka