Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

Leto je vhodné k procházkám po městě a jeho okolí.Toto bych doporučil všem co naše město spravují.Černovický potok spravuje město?Protože v jeho toku po poklesu vody je vidět nepěkný odpad našich spoluobčenů,na náplavce taktéž a co s bahnem,které se usazuje pod poliklinikou a níž? (Vloženo 16.08.2015)

Dobrý den,
Černovický potok není v majetku ani ve správě města, proto nemůžeme provést odtěžení usazenin z jeho koryta. Jeho správcem je Povodí Vltavy,s.p.. Velice nízký stav vody v letošním létě odkryl tyto sedimenty a město bude prostřednictvím odboru životního prostředí požadovat od Povodí jejich odstranění.
tajemník MěÚ Soběslav

Ing. Radek Bryll, 18.08.2015
bazén-loni při nahlížení ne webkameru,se tato měnila čestěji.Nyní čekáte asi 10 min.yslím,že se služby mají zlepšovat a ne zhoršovat.Ještě si myslím,že by byla vhodná kamera na louky ,aby si lidé udělali představu o volné kapacitě na ležení.Děkuji (Vloženo 06.08.2015)
Dobrý den,
tento dotaz patří na Správu města Soběslavi, s.r.o., který je správcem.
tajemník MěÚ Soběslav
Ing. Radek Bryll, 10.08.2015
V ulici protifašistyckých bojovníků za domem u černého orla není vytrhán na chodníku asfalt.Vypadá to že se tento kus chodníku nebude rekonstruovat? (Vloženo 26.07.2015)
Dobrý den,
rekonstrukce chodníku v rámci stavby "Revitalizace východní části nám. Republiky v Soběslavi" dle projektu pro stavební povolení začíná mezi domy čp. 140/I a 141/I (cca 2 m zasahuje ještě k čp. 140/I, tedy směrem do ulice Protifašistických bojovníků).
silniční hospodářství
Jiří Kubeš, 27.07.2015
Dobrý den,chci se zeptat touto cestou na umístění sběrných kontejnerů na textil a dále zda umísťujete též kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu.Pokud ano,tak rozvrh jejich umístění.Na stránkách města tuto informaci postrádám a odpovědnému pracovníkovi se ani přes opakované pokusy nemohu dovolat. Děkuji za odpověď. Dana Moravcová (Vloženo 07.07.2015)
Dobrý den,
kontejnery na textil jsou spolu s kontejnery na separovaný sběr umístěny u supermarketu Penny, na sídl. na Svépomoci a v ul. Tyršova (u prodejny Jednoty). Kontejnery na velkoobjemový odpad jsou ve sběrném dvoře v areálu Správy města Soběslavi.
tajemník MěÚ Soběslav
Ing. Radek Bryll, 20.07.2015
Dobrý den.Chci se zeptat,zda v současné době nabízí město volné pozemky ke stavbě domu nebo zda v dohledné době budou někde připravovány?Např.lokalita u staré kotelny.Děkuji za info.Koblasa (Vloženo 15.07.2015)
Dobrý den, pane Koblaso,
na základě Vašeho dotazu sděluji, že v současné době město Soběslav nemá žádné pozemky určené k zastavění rodinnými domy, ale již se připravuje II. etapa prodeje pozemků v lokalitě u kotelny. V příloze Vám zasílám geometricky rozdělenou lokalitu na parcely. Předpokládá se, že se pozemky budou prodávat na jaře 2016 asi formou licitace - tak jak to bylo v 1. etapě. Prodej bude zveřejněn v měsíčníku Hláska, bude vyvěšeno na úřední desce a na internetových stránkách města. Váš dotaz si zařadím do databáze zájemců a až budou známy podmínky soutěže, zašlu Vám je na tento e-mail. V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.
S přáním pěkného dne
Pavlína Chalupská, 21.07.2015
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na koho se mám obrátit s žádostí o přidělení značky zákazu vjezdu vozidel nad 3,5t na dnes již slepou cestu Na Pískách. Dnešním dnem byla nově potažena asfaltovým povrchem o síle do 5 cm a v případě, že na ní najede těžší vozidlo, tato vrstvička se prolomí a vynaložené finance a práce byla zbytečná. Děkuji (Vloženo 02.07.2015)

Dobrý den, s Vaší žádostí se obraťte na odbor výstavby, silniční hospodářství - pan Jiří Weber. Kontakt: weber@musobeslav.cz, tel.: 381 508 155. Náměstí Republiky 55/I, Soběslav.

Markéta Kujalová, 02.07.2015
Dobrý den chtěl bych se zeptat, sháníme s přítelkyní byt v lokalitě Soběslavska. Jsou zde nějaké možnosti ci nabídky z vaší strany? Děkuji za odpověd. (Vloženo 03.05.2015)

Dobrý den,
přidělování městských bytů se řídí - zásady pro přidělování bytových
jednotek, stanovující pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Soběslav. Jednou ze zásad je písemné podání žádosti o přidělení bytu.
Členové bytové komise následně dle pravidel zařadí či nezařadí žádost do seznamu uchazečů o byt. Poté, při uvolnění bytu vybírají členové bytové komise ze seznamu potencionální uchazeče a následně rada města schvaluje přidělení bytu. Vše stručně řečeno. Je tedy na Vás, zda si podáte žádost o přidělení bytu.
V jakém časovém horizontu však bude možno případně Vaší žádosti vyhovět nejsme schopni odhadnout. Záleží to vše především na tom, kolik bytů, kdy a jaké velikosti se uvolní. V současné době nemáme žádný volný byt k přenechání do nájmu.
S pozdravem
tajemnice bytové komise

Pavla Brunerová, 04.05.2015
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat ohledně plánovaných stavebních parcel u bývalé kotelny, zda se dá někde zjistit dostupnost volných parcel a jejich cena? Předem děkuji (Vloženo 01.02.2015)

Dobrý den pane Šustre.
Ve věci stavebních pozemků v lokalitě Svákov, tj. u bývalé kotelny si Vám dovoluji sdělit, že v současné době se bude vytyčovat geometrický plán na dělení pozemků.  Dále bude město pozemky zasíťovávat a předpokládá se, že k prodeji zasíťovaných pozemků se přistoupí na jaře 2016. Z výše uvedeného Vám tedy nemohu sdělit přepokládanou cenu ani způsob prodeje.
Váš dotaz si zařadíme  jako " zájemce o pozemek "a až bude prodej aktuální, budeme vás informovat o podmínkách obchodování  stavebních pozemků.
S pozdravem
Věra Hanzalová
vedoucí odboru
Odbor organizační a správy majetku města

Věra Hanzalová, 02.03.2015
dobrý den chtěl jsem se zeptat kdy a jak bude řešená cesta k Nadýmači? Jde mi o andělskou stoku kdy se bude dát projít pod kolejema? (Vloženo 03.04.2015)

Dobrý den,

na řešení cesty k rybníku Nadýmač nedošlo k žádné změně. Je zpracováván projekt na cestu a průchod podél železničního koridoru. Projekt měl být hotov do konce měsíce března a byl z naší strany již několikrát urgován. Podle posledních zpráv by měla být cesta a propustek hotov do konce měsíce června.

Mgr. Vladimír Drachovský, 04.05.2015
Dobrý den, Nemohu např. a vaššich stránkách nalézt historii města, ani fotografie kostela či informasce o něm. Hledám špatně , nebo se tím na stránkách nezabýváte ?? děkuji KCH (Vloženo 18.03.2015)

Dobrý den paní Chadimová,

historie města se nachází na našich stránkách na hlavním panelu - INFOCENTRUM - O SOBĚSLAVI - památky, symboly města, mapa, město a okolí, kde naleznete potřebné informace.

S pozdravem Markéta Kujalová

Markéta Kujalová, 18.03.2015

Stránka