Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

Dobrý den.Když se tak pěkně po mnoha létech, upravil park U Nového rybníka,proč neupravované keře=křoví v rozích parku,které brání výhledu jak pro jízdu,tak pro pěší,nebylo také upraveno, ale bylo ponecháno dál i s kopřivami atd.??Děkuji I. (Vloženo 02.10.2016)

Dobrý den,

Vaši připomínku předáme Správě města Soběslavi, která provede nápravu.

Mgr. Vladimír Drachovský, místostarosta města, 04.10.2016
Dobrý den, chci tímto poděkovat všem zodpovědným za ,,moudré" rozhodnutí uzavřít koupaliště když je venku přes 30 stupňů...Dík posílám i za provozování občerstvení. Otevírat stánek několik hodin po otevření koupaliště je zajisté v roce 2016 unikát. Možná proto byla s nájemcem prodloužena smlouva na dalších 5 let?! S pozdravem bývalý návštěvník a volič P. H. (Vloženo 12.09.2016)

Dobrý den,

k rozhodnutí uzavřít koupaliště jsme dospěli po rekapitulaci nákladů za předchozí týden, kdy bylo počasí obdobné. Za tyto dny navštívilo bazén 57 návštěvníků. Provozní náklady na jeden den činí zhruba 7.000 Kč. Proto jsme se rozhodli nezvyšovat ztrátovost letošní sezony a koupaliště uzavřít, ostatně podobně jako všechna v okolí. Doufám, že tyto důvody uznáte a i nadále zůstanete návštěvníkem našeho areálu.

Mgr. Vladimír Drachovský, místostarosta města, 22.09.2016
Dobrý den.Proč není možné projet s kočárem v ulici Nad Hvížďalkou kolem p. č. 417, aniž by jeden nemusel jít po silnici a to ještě pokud tam nestojí auto na chodníku tak se tam nedá projít vůbec!!!To roští co tam roste do jedné poloviny chodníku tam nemá co dělat toho by si mohli strážníci jistě všimnout a zjednat nápravu. Děkuji a doufám, že to brzy zmizne! (Vloženo 05.08.2016)

Dobrý den,

tento problém byl vyřešen v polovině měsíce srpna.

Drs Mirolav, 09.09.2016
Dobrý den, v zářijové Hlásce jsou dva webové odkazy na nové varianty parkování na náměstí. Na uvedených stránkách jsem ale nic nenašla. Kde si, prosím, mohu informace vyhledat? Děkuji. (Vloženo 05.09.2016)

Dobrý den paní Srncová,

obě varianty parkování na náměstí najdete pod tímto odkazem:

 

mestsky-urad/informace/?more=780#msg780 

 

Michal Turek, 06.09.2016
Dobrý den, na podzim by se mělo řešit parkování v Soběslavi. Kdy budou zveřejněny podklady, aby se s nimi mohli seznámit občané? (Vloženo 14.07.2016)

Dobrý den,

variantní návrh parkování na náměstí Republiky je od 20.07.2016 zveřejněn na našich webových stránkách, sekce aktuality.

 

Mgr. Vladimír Drachovský, 27.07.2016
Dobrý den, prosím o informaci, zda město zvažuje/plánuje zřízení prezentace na sociálních sítích. Vidím to jako vhodnou formu distribuce informací k občanovi, mám jen dobré zkušenosti. Přidanou hodnotu vidím mimo jiné v možnosti rychlé informace v krizových situacích (např. povodně), v případech žádosti PČR o součinnost obyvatelstva či možnosti upozornit na důležité termíny, např. termín platby místních poplatků. Děkuji s pozdravem JK (Vloženo 23.05.2016)

Dobrý den,

prezentaci na sociálních sítích zatím neplánujeme. Pro případ povodní existuje systém zasílání sms zpráv, součinnost o které se zmiňujete je asi složitější s ohledem na určení velitele zásahu, kterým nebývá město. Ale bereme to jako námět k zamyšlení.

Ing. Radek Bryll, 25.05.2016
Dobrý den chtěla bych se zeptat zda je možné udělat něco s hřištěm u kina je tam málo prolézaček žádné pískoviště myslím že to kolik je tu dětí by tu mohlo být pořádné hřiště a je zde nějaká cyklostezka či něco kde by mohly děti jezdit bez omezení na jiné děkuji za odpovědi (Vloženo 23.04.2016)

Dobrý den, v současné době tento problém řešíme, do konce června by mělo být hřiště doplněno o nový herní prvek i pískoviště. Cyklostezka, která by byla bezpečná pro samostatný pohyb dětí, není v Soběslavi ani nikde jinde, možnost bezpečně jezdit se nabízí na dopravním hřišti v areálu Automotoklubu Soběslav nebo v prostorách okolo fotbalového stadionu TJ Spartak Soběslav.

Mgr. Vladimír Drachovský, 03.05.2016
Můžete mi sdělit, jaké důvody udávé FA Čevak Tábor, pro jedny z nejvyšších cen vodného a stočného v ČR ? (Vloženo 16.03.2016)

Dobrý den pane Fialo,

cena vodného a stočného vychází z přesné kalkulace a zahrnuje veškeré náklady na provoz vodovodní sítě, kanalizační sítě a vlastní ČOV. Schvaluje se vždy na kalendářní rok a cena v Soběslavi není v žádném případě jednou z nejvyšších v ČR:

Ing. Radek Bryll, 21.03.2016
Dobrý den, měla bych dotaz k platbě poplatku za odpad. Jaký variabilní symbol mám uvést, pokud chci poplatek za odpad zaplatit převodem na účet uvedený na těchto stránkách? Mohu pak dostat také nějaké potvrzení o zaplacení poplatku? Pokud vím, žádné složenky k odpadu nechodí. Děkuju za odpověď. Ivana F. (Vloženo 19.03.2016)

Dobrý den,

poplatek za komunální odpad občanů je možné zaslat na bankovní účet č.

78-1214150287/0100 (viz internetové stránky města) a variabilní symbol 1340.

Do poznámky uveďte adresu trvalého bydliště osob, za které je poplatek hrazen, popř. i jejich jména. V případě úhrady na bankovní účet žádné potvrzení o zaplacení nevystavujeme. Dokladem Vám bude výpis z Vaší banky nebo si přijetí platby můžete ověřit telefonicky na čísle 381 508 128. Na základě platby Vám paní Kloučková ze Správy města Soběslavi zašle poštou známku, kterou vylepíte na popelovou nádobu.

Ing. Klára Součková, 21.03.2016
Dobrý den, máme v úmyslu koupit parcelu v chatové Na Cihelně a chtěl bych se zeptat, jaký objekt můžeme v této lokalitě postavit. 1. jak veliká může být zastavěná plocha v m2 2.zda je možno vyvrtat studnu 3.a jaký musí být sklon střechy Děkuji za odpověď Brada P. (Vloženo 21.01.2016)
Dobrý den,
danou záležitost je zapotřebí ještě před uzavřením kupní smlouvy na předmětný pozemek konzultovat s orgánem územního plánování (OVRR MěÚ Soběslav, Ing.arch. Dagmar Buzu, tel.č. 381 508 154, email buzu@musobeslav.cz ) a zjistit, jak je pozemek veden v platném územním plánu města Soběslav, zda je vůbec určen pro výstavbu, či  jsou na něm nějaká omezení týkající se budoucí výstavby.
Obecně Vám mohu pouze sdělit, že pokud je pozemek určen územním plánem pro výstavbu rekreačního objektu, při posuzování jeho zastavěné plochy se přihlíží především k velikosti stavebního pozemku, vzdálenosti od ostatních staveb a v neposlední řadě i k charakteru zástavby v dané lokalitě. Především se jedná o splnění dikce vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a to zejména:
  • § 21 odst. 3:  Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4.
  • § 25 odst. 3 Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 10 m..
U vrtané studny je důležitý výsledek hydrogeologického posouzení, které se společně s projektem předkládá obecnému stavebnímu úřadu za účelem vydání územního rozhodnutí a poté vodoprávnímu úřadu pro vydání stavebního povolení a povolení odběru podzemní vody. Jedině oprávněný hydrogeolog je kompetentní posoudit, zda lze s ohledem na charakter daného území na pozemku umístit vrtanou studnu a zároveň stanoví i množství vody, které lze z vrtu odebírat tak, aby nedošlo k ovlivnění okolních zdrojů vody. Podrobnější informace ohledně jakékoliv studny Vám podá vodoprávní úřad (OŽP MěÚ Soběslav, Ing. Marie Židová, tel.č. 381 508 149, email zidova@musobeslav.cz).
Martina Růžičková, 28.01.2016

Stránka