Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

Můžete mi sdělit, jaké důvody udávé FA Čevak Tábor, pro jedny z nejvyšších cen vodného a stočného v ČR ? (Vloženo 16.03.2016)

Dobrý den pane Fialo,

cena vodného a stočného vychází z přesné kalkulace a zahrnuje veškeré náklady na provoz vodovodní sítě, kanalizační sítě a vlastní ČOV. Schvaluje se vždy na kalendářní rok a cena v Soběslavi není v žádném případě jednou z nejvyšších v ČR:

Ing. Radek Bryll, 21.03.2016
Dobrý den, měla bych dotaz k platbě poplatku za odpad. Jaký variabilní symbol mám uvést, pokud chci poplatek za odpad zaplatit převodem na účet uvedený na těchto stránkách? Mohu pak dostat také nějaké potvrzení o zaplacení poplatku? Pokud vím, žádné složenky k odpadu nechodí. Děkuju za odpověď. Ivana F. (Vloženo 19.03.2016)

Dobrý den,

poplatek za komunální odpad občanů je možné zaslat na bankovní účet č.

78-1214150287/0100 (viz internetové stránky města) a variabilní symbol 1340.

Do poznámky uveďte adresu trvalého bydliště osob, za které je poplatek hrazen, popř. i jejich jména. V případě úhrady na bankovní účet žádné potvrzení o zaplacení nevystavujeme. Dokladem Vám bude výpis z Vaší banky nebo si přijetí platby můžete ověřit telefonicky na čísle 381 508 128. Na základě platby Vám paní Kloučková ze Správy města Soběslavi zašle poštou známku, kterou vylepíte na popelovou nádobu.

Ing. Klára Součková, 21.03.2016
Dobrý den, máme v úmyslu koupit parcelu v chatové Na Cihelně a chtěl bych se zeptat, jaký objekt můžeme v této lokalitě postavit. 1. jak veliká může být zastavěná plocha v m2 2.zda je možno vyvrtat studnu 3.a jaký musí být sklon střechy Děkuji za odpověď Brada P. (Vloženo 21.01.2016)
Dobrý den,
danou záležitost je zapotřebí ještě před uzavřením kupní smlouvy na předmětný pozemek konzultovat s orgánem územního plánování (OVRR MěÚ Soběslav, Ing.arch. Dagmar Buzu, tel.č. 381 508 154, email buzu@musobeslav.cz ) a zjistit, jak je pozemek veden v platném územním plánu města Soběslav, zda je vůbec určen pro výstavbu, či  jsou na něm nějaká omezení týkající se budoucí výstavby.
Obecně Vám mohu pouze sdělit, že pokud je pozemek určen územním plánem pro výstavbu rekreačního objektu, při posuzování jeho zastavěné plochy se přihlíží především k velikosti stavebního pozemku, vzdálenosti od ostatních staveb a v neposlední řadě i k charakteru zástavby v dané lokalitě. Především se jedná o splnění dikce vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a to zejména:
  • § 21 odst. 3:  Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4.
  • § 25 odst. 3 Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 10 m..
U vrtané studny je důležitý výsledek hydrogeologického posouzení, které se společně s projektem předkládá obecnému stavebnímu úřadu za účelem vydání územního rozhodnutí a poté vodoprávnímu úřadu pro vydání stavebního povolení a povolení odběru podzemní vody. Jedině oprávněný hydrogeolog je kompetentní posoudit, zda lze s ohledem na charakter daného území na pozemku umístit vrtanou studnu a zároveň stanoví i množství vody, které lze z vrtu odebírat tak, aby nedošlo k ovlivnění okolních zdrojů vody. Podrobnější informace ohledně jakékoliv studny Vám podá vodoprávní úřad (OŽP MěÚ Soběslav, Ing. Marie Židová, tel.č. 381 508 149, email zidova@musobeslav.cz).
Martina Růžičková, 28.01.2016
Dobrý den,kontejnery na dary pro sociálně potřebné jsou neuzamčené/vypáčené víme kým.Je v moci města tento problém nějak ošetřit.Proč tam lidé dávají oblečení pro potřebné,když to tito spoluobčané vykrádají? (Vloženo 31.12.2015)

Pane Beránku,

o problému víme a s firmou Kavex, České Budějovice jej řešíme. Kontejnery firma v minulosti zamykala, ale opakovaně dochází ke zničení zámků. Nyní firma řeší lepší způsob zajištění kontejnerů.

Ing. Radek Bryll, 05.01.2016
dobrý den příjde mi že socha Petra Voka by se víc hodila na náměstí nešlo by tam pro ní najít vhodné místo samozřejmě v rámci rekonstrukce, na terase knihovny je dá se řict zasrčená (Vloženo 21.12.2015)

Hezký den,

socha Petra Voka je na terase knihovny umístěna dočasně, po dokončení opravy všech budov v areálu hradu včetně hradního nádvoří a přilehlého parku bude přesunuta na jiné vhodné místo. Sochu Petra Voka spojujeme s knihovnou v hradu a umístěna bude tedy v jeho těsném sousedství.

 

Ing. Jindřich Bláha, 29.12.2015
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda jsou nebo budou na prodej stavební pozemky? Lokalita Soběslav,Chlebov. Děkuji (Vloženo 03.12.2015)
Dobrý den,
v současné době nemá město Soběslav žádné pozemky určené k zastavění rodinnými domy. Připravuje se II. etapa prodeje pozemků v lokalitě za sídlištěm Svákov u bývalé kotelny. Prodej bude v průběhu roku 2016. V případě Vašeho zájmu nám zašlete žádost s kontaktními údaji, budete písemně vyrozuměna o podmínkách prodeje. Prodej je vždy také zveřejněn na úřední desce města, na internetových stánkách a v měsíčníku Hláska.
Pavlína Chalupská, 09.12.2015
Dobry den, uvazuje se o stavbe kryteho plaveckeho bazenu, popr. uprave stavajiciho plaveckeho komplexu ci jine haly? Zda se mi, ze kdyz si mohou v zime pinknout 2 ci 4 "teniste" v kryte hale, je plavecky bazen v tomto meste nezbytnosti, kdyz uvazim kolik je ve meste a blizkem okoli skol, skolek, ucilist, duchodcu, pracujicich, kteri i v zime potrebuji relaxovat a snad by se nasel i nekdo se zajmem o zavodni plavani. Urcite by to byla i dalsi pracovni prilezitost ci stala prace pro zaskoleny tym, ktery v lete obstarava koupaliste. Dekuji za odpoved. (Vloženo 20.11.2015)

Zastřešení stávajícího letního bazénu vzhledem k jeho konstrukci není možné, stejně jako není možné jej provozovat celoročně. S výstavbou krytého bazénu pro závodní plavání město nepočítá. Na rozdíl od sportovní a tenisové haly, která si na sebe provozně vydělá, je provoz krytého bazénu ztrátový. Ze zkušeností s provozem v jiných městech je minimální ztráta krytého 25m bazénu cca 5 mil. Kč. Hradit tuto ztrátu si město velikosti Soběslavi nemůže dovolit. Vzhledem k blízkosti krytých bazénů v okolí (Tábor, Třeboň, Jindřichův Hradec, České Budějovice) by byla ztráta z provozu krytého bazénu v Soběslavi ještě větší.

Ing. Jindřich Bláha, 25.11.2015
Dobrý den Občas tu čtu,že tento dotaz patří tam a tam.Proč ale neodpovíte,když dotazy a odpovědi máte na Vašich stránkách.Nebudu jako občan města shánět adresy na příslušné městské organizace,které jsou pod správou města.Je to proti logice dotazníku. (Vloženo 29.10.2015)
Dobrý den,
tato rubrika je určená pro dotazy směřované na městský úřad, nikoliv na dotazy patřící organizacím zřízeným městem nebo dokonce pouze organizace působící na území města.
tajemník MěÚ Soběslav
Ing. Radek Bryll, 09.11.2015
Přeji dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možné umístit v parku u Hlásky stojan se sáčky na psí exkrementy. Děkuji Šimková (Vloženo 19.10.2015)
Dobrý den,
tento dotaz patří na Správu města Soběslavi.
Kontakt: tel:. 381 47 72 12, email: novotny@smsob.cz
S pozdravem Podatelna MěÚ Soběslav
Markéta Kujalová, 23.10.2015
Dobrý den, chtěl bych se zeptat v jaké fázi v současné době je možnost využití náspu staré železniční trati jako cyklostezky po zprovoznění nové části IV. žel. koridoru? Zda je tato možnost směrem k Roudné aktuální a zda bude případně propojená až do Plané? Děkuji za odpověď. (Vloženo 06.10.2015)

Na cyklostezku, která by byla vedená po opuštěné železniční trati ze Soběslavi do Roudné, máme zpracovanou prověřovací studii. V Roudné by se cyklostezka napojila na stávající cyklotrasu Lužnice. Pokud se podaří získat od Správy železniční dopravní cesty pozemky pod touto tratí, je reálná její výstavba po dokončení IV. železničního koridoru v úseku Soběslav – Doubí u Tábora v časovém horizontu cca 5 až 7 let.

Ing. Jindřich Bláha, 07.10.2015

Stránka