Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

Dobrý den, mám dotaz ohledně parkování na dvoře kulturního domu. Jako parkoviště to značené není, tak nevím, jestli zaparkovaná auta patří zaměstnancům nebo tam může, například ve čtvrtek během trhu, parkovat kdokoliv. A pokud ano, od kolika do kolika hodin je dvůr pro veřejnost otevřen. Děkuji. (Vloženo 18.05.2017)

Vzhledem ke skutečnosti, že nádvoří kulturního domu není parkovištěm, je parkování v tomto prostoru umožněno a tolerováno, z důvodu přeplnění parkovacích míst ve městě, návštěvníkům kulturních akcí a v době obědů návštěvníkům restaurace v kulturním domě.

Mgr. Petr Valeš, 19.05.2017
Jak je možné, že chalupníci v ulici V LUKÁCH si udělali svoji skladku na konci ulice u garáží aniž by jim v tom někdo bránil, třeba měšťáci.Možná by bylo vhodné celý tento kout zlikvidov at A vyčistit ode křoví co tomu napomáhá. Také by mne zajímalo kdo to tam po nich uklidí Děkuji za (Vloženo 28.02.2017)

Strážníky městské policie Soběslav byla provedena kontrola uvedeného místa, kde zjistili nedovoleně uložený odpad. Tento však po intenzivně prováděném dohledu neměl navyšující charakter. Ve spolupráci se Správou města Soběslav byl odpad odstraněn. Pokud máte informaci vedoucí ke konkrétní osobě, která zde odpad uložila, oznamte ji prosím Městské policii Soběslav.

Zástupce vrchního strážníka

Dušan Tourek, 18.04.2017
Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda v Soběslavi nejsou nějaké byty k pronájmu. Děkuji za odpověď Molíková (Vloženo 11.03.2017)

K Vašemu dotazu sdělujeme následující:

Město Soběslav pronajímá byty ve svém vlastnictví. Pokud ale nemáte podanou žádost o pronájem bytu, která je zařazena do seznamu uchazečů, není možnost Vám byt případně pronajmout.

S pozdravem

tajemnice bytové komise

Pavla Brunerová, 15.03.2017
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se v nejbližší době počítá s opravou zídky se zábradlím v ulici Na Ohradě u domu čp.383/II. Zídka stojí na pozemku města.Oprava nám byla přislíbena již před 2 lety panem místostarostou, byl se zde i podívat, ale k opravě dosud nedošlo.V nejbližší době hrozí její spadnutí a dojde k zemezení bočního vstupu do domu, nehledě na nebezpečí úrazu. Děkuji za odpověď. Lohonková Alena. (Vloženo 20.02.2017)

Dobrý den paní Lohonková,

k opravě dojde v letošním roce, zárověň budou opraveny i chodníky v této lokalitě.

Mgr. Vladimír Drachovský, 14.03.2017
jakou směrnicí se město řídí, že mohou lide použít místo parkovacích hodin vypsaný papírek s časem za sklo auta, který je podle pana starosty dostačující pro městskou policii.Jak k tomu přijdou lidé z okolních obcí, kteří tuto informaci nemají jak získat. (Vloženo 21.11.2016)

Účastníci silničního provozu jsou povinni se řídit pravidly provozu na pozemních komunikacích stanovených především zákonem č. 361/2000 Sb. a vyhláškou 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Problematika dopravní značky – parkoviště s parkovacím kotoučem IP 13B je stanovena v § 12 odst. 1/o ( příloha). Je na uvážení strážníků a policistů zda v daném místě tolerují i jiné označení doby stání, než parkovacím kotoučem. V Soběslavi strážníci tolerují i dobu zapsanou na papíru pokud je jasně a čitelně napsána a viditelně umístěna za čelním sklem vozidla. Informaci, zda je takové označení ve vozidle dostačující, obdrží každý řidič od strážníků ve službě a nebo na dispečinku MP Soběslav. Účelem zřízení parkovišť s omezenou dobou stání je omezení dlouhodobého parkování vozidel na vybraných místech a k tomuto účelu poslouží i alternativní označení doby stání jak je uvedeno výše.

Za MP Soběslav vrch. str. Miroslav Drs

Miroslav Drs, 21.12.2016
Dobrý den, 25.12.016 jsme s manželkou navštívili vánoční diskotéku a dost nás nepříjemně překvapilo,že se v prostorách velkého sálu může kouřit. Měl jsem za to, že se tam nikdy nekouřilo,nebo snad ano? Jsou to prostory města a v nich je podle mého názoru kouření zakázáno. Tím,že se povolí kouřit,tak to možná uvítá pár kuřáků, ale dost nekuřáků tam raději již nepůjde. Proto se ptám, zda další akce(disco,divadlo,atd.)bude opět v zakouřeném prostředí. Děkuji,Petr Snášel (Vloženo 28.12.2016)

Dobrý den,

tradiční letitá akce se všemi původními, možná pro někoho i pochopitelně méně příjemnými, retro prvky. Ovšem v tomto pojetí již skutečně poslední.

Děkuji

S pozdravem Petr Valeš

Petr Valeš, 29.12.2016
Dobrý den, v sekci http://www.musobeslav.cz/mesto-sobeslav/pripravovane-projekty/revitalizace-autobusoveho-nadrazi/ jsou myslím uvedeny poněkud zastaralé informace. Plánujete prosím jejich aktualizaci? Děkuji Pavel Plát (Vloženo 23.11.2016)

Dobrý den pane Pláte,

město má zpracovanou novou studii dopravního terminálu, kterou jsme zveřejnili na úřední desce i na webových stránkách města. Došlé připomínky občanů následně projednala Rada  města na jednání dne 1.11.2016. V dohledné době bude tato studie zveřejněna i na stránkách města, v sekci “Připravované projekty”.

tajemník MěÚ Soběslav

Ing. Radek Bryll, 23.11.2016
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda je naplánována nějaká rekonstrukce dětského hřiště na sídlišti Svákov (u kopce). Herní prvky se rozpadají a chybí zde skluzavka, která je snad na všech hřištích ve městě. Hezký den (Vloženo 26.09.2016)

Dobrý den,

oprava prvků proběhne do konce měsíce října. S instalací skluzavky v prostorách tohoto hřiště zatím neuvažujeme. Můžete využít skluzavku, která je za panelovým domem čp. 712.

Mgr. Vladimír Drachovský, místostarosta města, 04.10.2016
Dobrý den.Když se tak pěkně po mnoha létech, upravil park U Nového rybníka,proč neupravované keře=křoví v rozích parku,které brání výhledu jak pro jízdu,tak pro pěší,nebylo také upraveno, ale bylo ponecháno dál i s kopřivami atd.??Děkuji I. (Vloženo 02.10.2016)

Dobrý den,

Vaši připomínku předáme Správě města Soběslavi, která provede nápravu.

Mgr. Vladimír Drachovský, místostarosta města, 04.10.2016
Dobrý den, chci tímto poděkovat všem zodpovědným za ,,moudré" rozhodnutí uzavřít koupaliště když je venku přes 30 stupňů...Dík posílám i za provozování občerstvení. Otevírat stánek několik hodin po otevření koupaliště je zajisté v roce 2016 unikát. Možná proto byla s nájemcem prodloužena smlouva na dalších 5 let?! S pozdravem bývalý návštěvník a volič P. H. (Vloženo 12.09.2016)

Dobrý den,

k rozhodnutí uzavřít koupaliště jsme dospěli po rekapitulaci nákladů za předchozí týden, kdy bylo počasí obdobné. Za tyto dny navštívilo bazén 57 návštěvníků. Provozní náklady na jeden den činí zhruba 7.000 Kč. Proto jsme se rozhodli nezvyšovat ztrátovost letošní sezony a koupaliště uzavřít, ostatně podobně jako všechna v okolí. Doufám, že tyto důvody uznáte a i nadále zůstanete návštěvníkem našeho areálu.

Mgr. Vladimír Drachovský, místostarosta města, 22.09.2016

Stránka