Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

Dobrý den, mám otázku k odbahnění Nového rybníka. Od jižního cípu směrem k mochomůrce je spousta označených mohutných staletých dubů. To je chcete nechat všechny vykácet? Doufám, že ne, aby to Chráněné území po Vašem "odbahnění" mělo ještě vůbec co chránit. Děkuji za odpověď. (Vloženo 13.01.2018)

Dobrý den.

Kácení dřevin potřebné pro zahájení prací první etapy stavby nazvané „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“ bude prováděno odbornou firmou na základě povolení, které vydá krajský úřad. Dřeviny byly posuzovány komisí v druhém týdnu měsíce ledna s tím, že byl dohodnut nezvyklý postup v označování stromů. Vámi zmiňované označené duby a ostatní dřeviny mající červenou značku zůstanou bez zásahu, ostatní dřeviny budou odstraněny.
Více o dané akci je možné zjistit na webových stránkách města Soběslav v sekci Připravované projekty.
vedoucí OŽP MěÚ Soběslav

Ing. Marie Staňková, 24.01.2018
Dobrý den. Mám dotaz, zdali město plánuje nějakou opravu silnice směrem na Čeraz. Kopec i silnice je v opravdu v zoufalém stavu.Letos tam proběhla oprava zaplátovaním jednotlivých míst ale to si myslím, bylo silně podceněno.Prakticky oprava byla tzv. k ničemu.Troufám si říct , že je to jedna z posledních silnic, která není okolo Soběslavi opravena.Děkuji za odpověď (Vloženo 15.11.2017)

Hezký den,

silnice na Čeraz není v majetku města, ale je v majetku Jihočeského kraje a ve správě SÚS JčK. V této záležitosti jsme opakovaně na základě četných stížností občanů, kteří u komunikace mají své nemovitosti, jednali s ředitelem SÚS České Budějovice Ing. Štíchou a jeho stanovisko ze dne 4. 10. 2017 níže uvádíme:

„Oprava silnice III/13519 Čeraz ve staničení 0,000-1,527 km je projekčně připravena, kdy rozpočtové náklady jsou přes 4 mil. Kč. Vozovka je tvořena penetračním makadamem, který vykazuje škálu poruch typických pro tento typ silnice. Stav povrchu vozovky vyžaduje opravu a z tohoto důvodu při aktualizaci pořadí silnic uvedených v Bílé knize ji zařadíme na „čelní“ místo tak, abychom ji mohli v co nejbližším termínu opravit, budu-li konkrétní, budeme se, v kontextu s disponibilními finančními prostředky, snažit o opravu v příštím roce.

Ing. Jan Štícha – ředitel organizace“

Ing. Jindřich Bláha, starosta města Soběslavi, 16.11.2017
Dobrý den.V ulici Bezděkova došlo k rekonstrukci kanalizací a dalších sítí,ale po celou dobu nabylo řešeno parkování pro invalidy a tak MP rozdávala pokuty,sice oprávněně,ale vysvětlit proč nejsou parkovací místa nedokázala.Dále zda je zábor místa před domy 125 a 124 oprávněný,když tam nevisí cedule Stavba povolena.shodou okolností parkovací místa pro invalidy. (Vloženo 06.10.2017)

Dobrý den,

při rekonstrukcích komunikací řeší povolení, dopravní omezení a dopravní značení příslušný odbor Měú Soběslav. Městské policii toto nepřísluší, ta skutečně následně dohlíží na dodržování dočasného dopravního značení.

V ul. Bezděkova byli strážníci MP při rekonstrukci sítí a povrchu komunikace velmi tolerantní. Po dohodě s firmou , která prováděla zemní práce, byla řešena pouze ta vozidla, která skutečně překážela.

Zábor před domem 125 a 124 je proveden po dohodě s příslušným úředníkem MěÚ Soběslav. Ze střechy domu se uvolnilo několik střešních tašek a jedna poškodila zaparkované vozidlo. Dům je momentálně v rekonstrukci, na kterou je řádně vydáno stavební povolení. To si mohl tazatel snadno ověřit na stavebním odboru MěÚ. Páskou ohraničená část VP před domem (asi 1,2 m od domu) je z preventivních důvodů, aby nedošlo k případnému poškození zaparkovaných vozidel nebo úrazu chodce. Parkovací místa pro invalidy tímto nejsou omezena, pouze cca o 0,5 metru více vystrčena do komunikace. Průjezdnost komunikace je dostatečná. S vlastníkem domu jednal vrch. str. Drs dne 18.10.2017 na místě, aby byl zábor minimalizován co do velikosti i času.

V uvedené lokalitě se stalo zvykem , že někteří řidiči celkem pravidelně využívají, a to dlouhodoběji, k parkování prostory u nakládací rampy za domem čp.105 i přesto, že je označen DZ B1 zákaz vjezdu všech vozidel. Prostor je určen pro zásobování skladů Elektro Maxera, Fa Maxerová, archiv MěÚ, prostory pro výcvik MP. Porušení tohoto zákazu je skutečně řešeno s řidiči sankčně.

Za MP Soběslav vrch. str. Miroslav Drs, 19.10.2017
Dobrý den, chci se zeptat zda v současné době či v horizontu roku/dvou, bude město nabízet volné pozemky k výstavbě rodinných domů. Děkuji. (Vloženo 01.11.2017)

Dobrý den.

Město Soběslav plánuje v horizontu jednoho roku prodávat  pozemky k výstavbě rodinných domů. Zašlete si k nám neformální žádost s Vašimi kontaktními údaji, kterou budeme evidovat a  budeme Vás včas informovat o realizaci  prodeje pozemků.

S pozdravem

vedoucí odboru
Odbor organizační a správy majetku města

Město Soběslav
nám.Republiky 59
392 01 Soběslav I
č.t. 381 508 113
e-mail: hanzalova@musobeslav.cz

Věra Hanzalová, 01.11.2017
Dobry den mela bych otazku ohledne pozemku na Svakove naproti pecovaku,ktere jsou prave ve vystavbe.Chtela bych vedet cenu techto pozemku.Dekuji predem za odpoved. (Vloženo 11.10.2017)

Dobrý den.

Při prodeji pozemků, který proběhl v roce 2016 formou veřejné licitace byla vyvolávací  cena 650 Kč/m2 + DPH.

Odbor organizační a správy majetku města

vedoucí odboru

Věra Hanzalová, 12.10.2017
Dobrý den, v předchozí odpovědi na dotaz ohledně městských bytů občanům sdělujete, jakým způsobem mohou získat městský byt a současně, že městské byty nejsou k dispozici. Je smutné, že občané, kteří takovéto bydlení potřebují, mnohdy rodiny s malými dětmi, odmítáte a na druhé straně tyto byty obývají osoby, které na ně nemají nárok. Sám jsem s rodinou řešil situaci, kdy jsme potřebovali vyměnit městskou garsoniéru ve 3. patře bez výtahu za větší byt, neboť se nám narodilo dítě. Byly jsme odmítnuti s tím, že volné byty nejsou. Přitom víme minimálně o jednom případě, kdy jednotlivec žije v městském čtyřpokojovém bytě na Náměstí Republiky 109 a vlastní v Soběslavi 2 byty určené k bydlení. Proč nikdo nekontroluje, zda městské byty nejsou obývány neoprávněnými osobami? Proč paní, která žije sama a její dávno dospělé dítě má v bytě jen fiktivní bydliště, "blokuje" tak velký byt? Určitě by pak bylo možno uspokojit řadu těch, kteří toto bydlení opravdu potřebují! Děkuji za odpověď. (Vloženo 07.09.2017)

Na Vaši otázku sdělujeme následující:

pronajímání bytů v bytových domech ve vlastnictví města stanovují  "Zásady pro přidělování bytových jednotek". Nikdo není odmítán, každý občan ČR starší 18 let, který splňuje podmínky zásad si může podat žádost o pronájem městského bytu. Pokud pak žadatel splňuje podmínky, je mu přidělen konkrétní byt a neporuší-li pak nájemce své povinnosti podstatným způsobem, tak není důvod k výpovědi z bytu.

za bytovou komisi

Pavla Brunerová, 19.09.2017
Dobry den prosim vas je moznost ziskat podnajem mestskeho bytu? A jak postupovat.predem dekuji Albrechtova (Vloženo 04.09.2017)

Paní Albrechtová,

pronajímání bytů v bytových domech ve vlastnictví města stanovují  "Zásady pro přidělování bytových jednotek". Musíte v první řadě podat žádost (formulář je na webových stránkách města). Žádost může podat pouze občan České republiky, starší 18 let, není vlastníkem či spoluvlastníkem(v případě manželů žádný z nich) bytu nebo nemovitosti určené k bydlení, není dlužníkem vůči městu Soběslav. Výjimečně může Rada města schválit žádost, která tyto podmínky nesplňuje. Poté bude žádost po projednání bytovou komisí zařazena (nezařazena) do seznamu žadatelů o městský byt. Při přidělování bytů je pak každá žádost posuzována individuálně. Na základě nabídky uvolněných bytů členové bytové komise rozhodnou o přidělení bytů konkrétnímu žadateli ze seznamu a předloží Radě města ke schválení. V jakém časovém horizontu bude pak možno žádostem vyhovět nejsem schopna odhadnout. Záleží to především na tom, kolik bytů a jaké velikosti se uvolní. V této době však není žádný volný byt.

tajemnice bytové komise

telefon: +420-381 508 101

e-mail:   brunerova@musobeslav.cz

Pavla Brunerová, 06.09.2017
Dobrý den, moc ráda bych věděla, co dělají policisté města Soběslavy o víkendech a hlavně v noci.Jak je možné, že přímo na náměstí, před budovou MP, sedí od 11 hodin dopoledne až do půlnoci skupinka opilců, a neskutečně tam po sobě řvou a hádají se, až do takové míry že není možné poslouchat TV a už vůbec ne usnout....?Tím nemyslím opilce vracející se z hospod na náměstí, ale o špinavé individua kteří tam očividně bydlí na lavičkách...Hlavně že chcete mít na náměstí místo pro setkávání lidí, ale o tyhle setkání zájem asi nikdo mít nebude...Jezdím do Soběslavy už skoro 30 let ale je to tu horší a horší.... a to mě opravdu mrzí...Prosím od odpověď + o řešení, co dělat příště.Děkuji (Vloženo 21.08.2017)

Dobrý den,

ve vašem dotazu jsem se nedočetl o jaký den a noc by se mělo jednat, ale předpokládám, že víkend 19 - 20.8.2017. Činnost hlídky MP je zaměřena na ochranu veřejného pořádku, majetku a pořádku v katastru města Soběslav.

Početní stav strážníků a obsluhujících kamerový systém nestačí na pokrytí nepřetržité služby. I přesto je možné se telefonicky spojit se strážníkem na pohotovosti. Ten řeší neodkladné úkony. V noční době potom s hlídkou MP ve službě. Rovněž je možné učinit oznámení na Policii ČR v Soběslavi osobně nebo prostřednictvím linky 158, která je obsluhována nepřetržitě a s MP úzce spolupracuje.

Problematika bezdomovců ( a v okolních státech i uprchlíků) se stala součástí života ve městech. Nikdo zatím nemá jasné a účinné řešení.

Strážníkům MP Soběslav je známa totožnost osob a místa , kde se tyto osoby zdržují. Ani časté kontroly osob a míst však nezabrání občasným nežádoucím projevům. Přesto jsem přesvědčen, že jsou tyto projevy ojedinělé.

Řešení: Při zjištění narušování veřejného pořádku, občanského soužití nebo poškozování majetku komunikujte hned se strážníky MP Soběslav na telefonu

602 491 567 nebo s PČR na lince 158.

Strážníci i policisté jsou tady pro Vás.

Za MP Soběslav vrch. str. M. Drs, 22.08.2017
Jelikož mi dosud nebylo odpovězeno na mou otázku ohledně veřejného osvětlení, dotaz opakuji. "Proč v Okružní ulici po instalaci nových LED svítidel došlo vzápětí na dvou světelných bodech ke zpětné montáži do retro stylu?" (Vloženo 20.07.2017)

Dobrý den pane Kleňho,

LED osvětlení bylo vyměněno z důvodu neodpovídající síly osvětlení. Byla objednána odpovídací LED osvětlení, která budou následně instalována. Po tuto dobu byly vráceny původní lampy. 

Mgr. Vladimír Drachovský, 11.08.2017
Reaguji na otázku z 26.9.2016 a na odpověď p. místostostarosty ze dne 4.10.2016 týkající se dětského hřiště na sídlišti Svákov u kopce, ve které uvedl, že se nepočítá s úpravami. Chtěla bych k tomu podotknout, že toto dětské hřiště je asi jediné v této části Soběslavi, kde je v odpoledních hodinách alespoň trochu stín, což v letních měsících určitě každý ocení (už jen ze zdravotního hlediska). Myslím si proto, že by jeho zkulturnění a rozšíření o nové prvky bylo žádoucí. Děkuji za odpověď. (Vloženo 21.06.2017)

Dobrý den,

na obnovu hřiště na sídlišti Svákov je zpracována projektová dokumentace. V měsíci září proběhne výběrové řízení na zhotovitele nového hřiště, realizace se uskuteční v měsíci říjnu. Nové hřiště začne plnohodnotně sloužit na jaře roku 2018. 

Mgr. Vladimír Drachovský, 10.08.2017

Stránka