Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

Dobrý den, z jakého důvodu byl u kostela pokácen ten zdravý strom? Vždyť byl pěkný a ničemu nepřekážel. Nahradíte ho jiným? Předem děkuji za odpověď. (Vloženo 07.09.2018)

Dobrý den,

strom na severozápadní straně kostela, který máte asi  na mysli, bude

nahrazen novým. Místa pro novou výsadbu jsou již patrná. Projektová

dokumentace je v případě zájmu k nahlédnutí u pana Jiřího Poura, pracovníka

kanceláře tajemníka MěÚ.

tajemník MěÚ Soběslav

Ing. Radek Bryll, 10.09.2018
Dobrý den, chtela jsem se zeptat kdy bude nebo jestli je v plánu na Sídlišťi míru zrenovovat dětské hřiště ??? A druha otázka jestli v nejbližší době budou volné městské byty?dekuji za odpověď (Vloženo 26.08.2018)

Dobrý den,

doplnění hřiště na sídlišti Míru je plánováno v roce 2020, v současné době můžete využívat nová hřiště na sídlišti Svákov nebo Na Svépomoci. Město bude mít k dispozici od září byt 1+1 na náměstí Republiky.

místostarosta města

 

Mgr. Vladimír Drachovský, 27.08.2018
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat v případě, kdy jsem vlastník bytu a chci odhlásit trvalé bydliště bývalému nájemci. Děkuji (Vloženo 23.08.2018)

Jako vlastník bytu můžete dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, (níže uvádím) požádat o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osobě, které zaniklo užívací právo k bytu (ukončení nájemní smlouvy), kde má veden údaj o trvalém bydlišti a zároveň tato osoba byt neužívá (§ 12 odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona). Vzor žádosti naleznete na internetových stránkách města v oddíle "Formuláře a ostatní informace", záložka "OOSM", "Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu". Žádost ve správním řízení vyřizuje pracovnice odboru organizačního a správy majetku, Pavla Brunerová.

Správní poplatek činí 100 Kč za každou osobu, které má být pobyt zrušen.

Nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je trvalý pobyt osobě ukončen, tj. jejím trvalým pobytem je tímto dnem sídlo ohlašovny úřadu, stejným dnem končí také platnost jejího občanského průkazu.

Pro bližší informace kontaktujte paní Pavlu Brunerovou, tel.č. 381 508 101.

§ 12 Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm.

c) ohlašovně prokázat.

(3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.

matrikářka

Kateřina Křiklánová, DiS., 24.08.2018
Dobrý den, Zakoupil jsem ojeté vozidlo od soukromé osoby. Bude mi stačit při převodu vozidla plná moc pouze s jeho ověřeným podpisem, nebo i můj podpis na této plné moci musí být ověřený. Převod vozidla budu provádět osobně. Děkuji za odpověď. Dušek (Vloženo 22.07.2018)

DOBRÝ DEN, STAČÍ OVĚŘENÝ PODPIS TÉ NEPŘÍTOMNÉ OSOBY. S POZDRAVEM R. MENGLER ODVV.  V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ VOLEJTE 381508181.

Mengler Roman, 25.07.2018
Dobrý den. Na pozemek před mým domem byl bez mého vědomí a souhlasu umístěn výběh s ovcemi.Nejen že omezuje právo užívání mého objektu(zápach apod.), ale především se nachází 2,85 m od studny, která je jediným zdrojem pitné vody pro objekt. Obávám se kontaminace vody exkrementy. Krajská hygien.správa mi doporučila obrátit se na Vás.Co s tím? (Vloženo 02.07.2018)

Vážená paní Kafková,

k Vašemu dotazu ohledně možného znečištění Vaší studny uvádím následující:

  • Vzdálenost studní individuálního zásobování vodou od zdrojů možného nečištění udává § 24 a) vyhlášky 501/2006 Sb., v platném znění. Řeší však pouze vzdálenosti od žumpy, ČOV, kanalizační přípojky, chléva, hnojiště, močůvkové jímky, nádrže tekutých paliv... Nikde se neuvádí pastvina pro zvířata. Ochranná pásma u těchto studní nejsou stanovena. Dle mého názoru pastvina v blízkosti studny nemůže způsobit kontaminaci vody exkrementy. Každá studna má mít řádně provedenou nepropustnou výplň kolem horní části pláště studny (jílová vrstva), která zabrání vnikání povrchové vody do studny.
  • Co se týká nadměrného obtěžování zápachem ...., je nutno tuto problematiku řešit soudně.

V případě, že máte ještě nějaké dotazy, je možno mne kontaktovat telefonicky na linku 381 508 148 nebo e-mailem: hniličková@musobeslav.cz. Přeji krásný den

Ing. Hniličková Ivana, 02.07.2018
Preji dobry den, chtela jsem Vas pozadat,zda byste mohli zaridit opravu pristupove cesty k vytahu u Polikliniky.S berlemi a o jedne noze se neda tento usek zvladnout.Dekuji za postoupeni zadosti na prislusna mista a opravu. S pozdravem. Ivana S. (Vloženo 26.06.2018)

Dobrý den,

o tomto problému jsme informováni, nájezd bude opraven do konce měsíce června.

Mgr. Vladimír Drachovský, 27.06.2018
Vážení, sdělte mi prosím,1. kdy se konečně bude sekat tráva také v naší ulici/jedná se o Wilsonovu od kolejí směrem k Benzině./ Situace je rok co rok stejná.Na straně domů si sekáme dobrovolně sami! 2. proti našemu domu přes silnici je vzrostlý, zcela suchý strom, který také nikdo neřeší.MUDr.A.Osvaldová (Vloženo 27.05.2018)

Dobrý den,

s Vaším dotazem jsem se obrátil na Správu města Soběslavi, která zajišťuje údržbu městské zeleně. Sděluji jejich odpověď.

K části dotazu ohledně sečení, je nutno uvést, že pozemek sousedící s Vaším domem (tedy pokud jedu od železniční tratě k Benzině tak po pravé straně) je ve vlastnictví Jihočeského kraje a Správy a údržby silnic. Město zde tedy sečení nezajišťuje. Pozemek města je na druhé straně, z velké části je tvořen chodníkem. K sečení je šíře o cca 60 cm a je sečen Správou města Soběslavi vždy, když seče v okolí bývalé Jitony.

Suchý strom není na pozemku města. Je na pozemku Jihočeského kraje, nikoliv města. Pan Podlaha, pracovník odboru životního prostředí MěÚ v Soběslavi zkontaktuje zástupce SÚS Tábor s touto záležitostí. Můžete se na pana Zasadila z SÚS obrátit i sama.

tajemník úřadu

Ing. Radek Bryll, 28.05.2018
Dobrý den,je už znám termín otevření koupaliště, nebo bude zase otevřeno jako poslední v kraji? Děkuji (Vloženo 22.05.2018)

Dobrý den  pane "Plavec". Letos jsme neměli náročné vynucené opravy jako v loňském roce, tak koupaliště otevřeme 1. 6. na Mezinárodní den dětí pro děti do patnácti let zdarma a tím zahajujeme letošní letní koupací sezonu. Informace o provozu koupaliště a další aktualizace budou opět na stránkách www.letnikoupalistesobeslav.cz Budeme se opět těšit na Vaši návštěvu.

S přátelským pozdravem,

Jednatel

Správa města Soběslavi, s.r.o.

Vladimír Falada, 23.05.2018
Dobrý den, může nám někdo prosím vysvětlit, proč a pro koho byly během školní akademie pořádané v kutlurním domě rezervované první řady? Prý ne pro obyčejné diváky. To byl požadavek školy? Dále mě zajímá, proč tam bylo jak na omdlení? Klimatizace to nezvládla? Chápu, že tam bylo hodně lidí, ale to na ostatních akcí určitě také bývá a kulturní dům by měl s větší kapacitou počítat. Děkuji za odpověď. (Vloženo 11.05.2018)

Vážená paní Pokorná,

rezervace vstupenek nebo míst na jakoukoliv akci, školní akademii nevyjímaje, je vždy záležitostí pořadatele a nejinak tomu bylo i v tomto případě. Pořadatelem školní akademie nebyl Kulturní dům města Soběslavi.

Sály a prostory kulturního domu nejsou vybaveny klimatizací. Kulturní dům pro pořadatele akce připraví vždy prostory podle jeho požadavků. Mimo jiné musí přihlížet k maximálním možným kapacitám jednotlivých prostor. Pokud se ovšem setkají dva faktory, kterými jsou: výrazně teplé počasí a naplnění kapacity prostor (říkejme tak stavu, kdy jsme si nedovolili nevpustit do prostor diváky nad rámec maximální dané kapacity), stává se pochopitelně prostředí v sále výrazně méně příjemným a komfortním. Je to stav, s nímž jsme se v minulosti již setkali, ovšem řešením je pouze přísné dodržení kapacity daného prostoru (je to v případě školní akademie vůbec reálné?) a pořízení klimatizace.

S pozdravem

ředitel KDMS

Mgr. Petr Valeš, 14.05.2018
Pane řediteli KDMS, ráda bych se zeptala, zda není vystoupení p. Kájínka natolik pokleslou záležitostí, že by v tuto chvíli bylo dobré zhodnotit úroveň akce a k běžné praxi pořádajících agentur se nepřipojovat? Od čeho nese KDMS ve svém názvu slovo kulturní? Měli bychom očekávat, že se bez hodnocení připojíte k jakkoliv pokleslé a nemravné akci? Děkuji za odpověď, Kateřina Růžičková (Vloženo 09.05.2018)

Vážená paní Růžičková,

hodnocení úrovně jakékoliv akce v médiích přísluší kritikům. Nejsem kritikem, a proto oficiální neutrální postoj zaujímám jak k Vámi uvedenému pořadu, tak i například k akcím ostatních pořadatelů realizovaných v prostorách KDMS. Prodej vstupenek pro cizí agenturu není zároveň vyjádřením souhlasu nebo nesouhlasu s agenturou pořádanou akcí. Děkuji.

Mgr. Petr Valeš, ředitel KDMS, 10.05.2018

Stránka