Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

Dobrý den, ocenil bych více stanovišť s kontejnery na tříděný odpad v centru města. Například z Palackého ulice je nejblíže stanoviště u č.p. 105 v Bezděkově ulici. Navíc je na tomto stanovišti často kontejner na papír beznadějně plný. Dočkáme se v tomto směru zlepšení? Děkuji (Vloženo 14.02.2019)

Dobrý den,

předem děkuji za Vaši připomínku. Město v uplynulých letech zvýšilo počet stanovišť s kontejnery téměř na dvojnásobek, nyní jich máme 19 a další 2 stanoviště v Chlebově a Nedvědicích.  Snahou bude i nadále síť s kontejnery zahušťovat. Zároveň je však vhodné připomenout, že zvyšování separace zvyšuje celkové náklady na odpadové hospodářství města, aniž by byly kryty příjmy. Nyní tuto ztrátu, která dosahuje více než 2 mil. Kč hradí město.  V lednu a únoru jsme prováděli kontrolu naplněnosti kontejnerů a přeplněnost papíru v Bezděkově ul. mohu potvrdit. Toto stanoviště bude vybaveno dalším nebo větším kontejnerem na papír. Instalace sady kontejnerů v Palackého ul. nebo v blízkosti je kromě jiného také otázkou vhodného stanoviště.

Ing. Radek Bryll, 18.02.2019
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda bude v Soběslavi další nový zubař. Děkuji (Vloženo 29.01.2019)

Dobrý den,

V současné době nemáme informaci, že by v Soběslavi vznikla nová ordinace zubního lékaře. Vypisování výběrových řízení na nové lékařské ordinace  a jejich obsazování lékaři   je v kompetenci Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Jana Háková, 01.02.2019
Co je zapotřebí na umístění kurníku pro cca 6 slepic o rozměrech 1,2 x 1 x 1,6 m (d š v ) - dřevostavba na betonových patkách (Vloženo 25.01.2019)

Dobrý den,

v tomto případě nemůže stavební úřad podat jednoznačnou odpověď, neboť dotaz je natolik všeobecný, že jej nelze řádně posoudit (především chybí skutečnost, na jakém pozemku a v kterém katastrálním území bude záměr realizován, zda se jedná o stavbu na pozemku rodinného domu či na nezastavěném pozemku apod.). Doporučuji osobní návštěvu stavebního úřadu nebo alespoň telefonickou konzultaci.

Martina Růžičková, 28.01.2019
Dobrý den, nebudou v blízké době volné byty 2+1,3+1?Jestli ano,na koho se v případě zájmu obrátit?Mockrát děkuju.S. (Vloženo 26.12.2018)

Dotazy týkající se pronájmu městským bytů můžete směřovat na tajemnici Bytové komise Rady města, pí Pavlu Brunerovou (tel.č. 381 508 101, email:  brunerova@musobeslav.cz) nebo na předsedu bytové komise, místostarostu města, Ing. Pavla Lintnera.

Abyste mohl být zařazen do výběru na pronájem městského bytu, musíte mít podánu žádost o přenechání bytu do nájmu. Její formulář najdete na internetových stránkách v oddíle úřad, dokumenty, formuláře, OOSM, Žádost o přenechání bytu do nájmu. Podat ji můžete osobně u paní Brunerové na odboru organizačním a správy majetku nebo přes podatelnu městského úřadu.

Kateřina Křiklánová, 27.12.2018
Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda městský úřad nepřijímá nové pracovníky na administrativní pozice? Děkuji za odpověď. (Vloženo 01.11.2018)

Dobrý den paní Kůrková,

v současnosti nemáme žádné volné pracovní místo. Případné vypsané výběrové řízení uveřejňuji také na internetových stránkách města, v sekci "Noví pracovníci".

Ing. Radek Bryll, 05.11.2018
Blíží se sté výročí republiky a všude vyzdvihují rodáky, kteří proslavili obce, nebo své hrdiny.Proto mě překvapuje, že o jednom z mála ,možná jediném pilotovi RAF v Soběslavi , Panu Taudim, neslyším ani zmínku. Myslím, že nemáme moc hrdinů ve městě. Takže by stálo za zvážení, zdali by nebylo pro město přínosem, udělit tomuto muži alespon titul čestného občana? Když už mu nepostavíme sebemenší pomníček,tak jako to udělali, v daleko menším Přehořově !! (Vloženo 25.10.2018)

S panem Taudim jsem se osobně několikrát sešel a velmi jsem si jej vždy vážil. Udělení čestného občanství je na zvážení zastupitelstva města. Pokud jde o trvalou vzpomínku na něj, například pamětní desku, pomníček, ..., uvítáme jakoukoliv občanskou iniciativu v tomto smyslu.

Ing. Jindřich Bláha, 26.10.2018
Dobrý den,dojíždím vlakem do práce do Tábora,domů chodím pěšky přes celé město, bude mi 60 let a mívám potřebu navštívit veřejné WC, ale bohužel v 17 hodin už je zavřené. Příčí se mi chodit po hospodách, nebylo by možné prodloužit otevírací dobu do 18 hodin? (alespoň v pondělí a ve středu)Děkuji. (Vloženo 18.10.2018)

Dobrý den, paní Vondrušková,

Správa města Soběslavi,s.r.o., má v návaznosti na mandátní smlouvu uzavřenou s Městem Soběslav  na starosti i provoz veřejných WC v Soběslavi. Mandátní smlouva určuje i provozní dobu zařízení. Váš požadavek budeme dále řešit.
S přátelským pozdravem 
Jednatel
Správa města Soběslavi, s.r.o.

Vladimír Falada, 19.10.2018
Dobrý den,chtěla bych se zeptat nevíte zda a kdy by se měli opravovat balkony na adrese Komenského 2/1 (Vloženo 06.10.2018)

Stavební objekt č. p. 2, ulice Komenského Soběslav, není ve vlastnictví Města Soběslav, proto odpověď na Vaši otázku nám není známa.

pracovnice odboru organizačního a majetku města

Pavla Brunerová, 08.10.2018
Dobrý den, z jakého důvodu byl u kostela pokácen ten zdravý strom? Vždyť byl pěkný a ničemu nepřekážel. Nahradíte ho jiným? Předem děkuji za odpověď. (Vloženo 07.09.2018)

Dobrý den,

strom na severozápadní straně kostela, který máte asi  na mysli, bude

nahrazen novým. Místa pro novou výsadbu jsou již patrná. Projektová

dokumentace je v případě zájmu k nahlédnutí u pana Jiřího Poura, pracovníka

kanceláře tajemníka MěÚ.

tajemník MěÚ Soběslav

Ing. Radek Bryll, 10.09.2018
Dobrý den, chtela jsem se zeptat kdy bude nebo jestli je v plánu na Sídlišťi míru zrenovovat dětské hřiště ??? A druha otázka jestli v nejbližší době budou volné městské byty?dekuji za odpověď (Vloženo 26.08.2018)

Dobrý den,

doplnění hřiště na sídlišti Míru je plánováno v roce 2020, v současné době můžete využívat nová hřiště na sídlišti Svákov nebo Na Svépomoci. Město bude mít k dispozici od září byt 1+1 na náměstí Republiky.

místostarosta města

 

Mgr. Vladimír Drachovský, 27.08.2018

Stránka