Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

Dobrý den, rád bych se zeptal na možnost přidělení bytu v Soběslavi. Čekáme s přítelkyní potomka a rádi bychom rodinu založili v tomto městě. Já sám jsem v Soběslavi vyrůstal a rád bych se sem vrátil. Moc děkuji za informaci zda máte nějaký byt volný, či jakým způsobem je možné byt přidělit. S pozdravem Martin Slabý (Vloženo 15.09.2019)

Pane Slabý,

pronajímání bytů v bytových domech ve vlastnictví města stanovují  "Zásady pro přidělování bytových jednotek". Každý občan České republiky nebo občan členského státu Evropské unie zaměstnaný na území ČR, který je starší 18 let a je způsobilý k právním úkonům, má možnost ucházet se o nájem bytu. Podává žádost na předepsaném tiskopise (formulář najdete na internetových stránkách v oddíle úřad, dokumenty, formuláře, OOSM, Žádost o přenechání bytu do nájmu). Poté je jeho žádost po projednání bytovou komisí zařazena do seznamu žadatelů o městský byt. Při přidělování bytů se pak každá žádost posuzuje individuálně. Na základě nabídky uvolněných bytů členové bytové komise rozhodnou o přidělení bytů konkrétnímu žadateli ze seznamu a předloží Radě města ke schválení. V jakém časovém horizontu je pak možno žádosti vyhovět nejsem schopna odhadnout. Záleží to především na tom, kolik bytů a jaké velikosti se uvolní. V současné době však není žádný volný byt.

tajemnice Komise bytové

 

Pavla Brunerová, 16.09.2019
Hezký den, obracím se na Vás s dotazem ohledně povinného čipování psů, a to, bude obec Soběslav vyžadovat místní vyhláškou i nahlášení psa do registru? Děkuji Ryšavý. (Vloženo 08.09.2019)

Dobrý den,

čipování psů a jejich evidence v rámci poplatku ze psa ve městě jsou dvě rozdílné věci. Čipování vychází z novely Veterinárního zákona. Povinnost je pro každého majitele psa od 1.1.2020.

Evidence psů ve městě Soběslavi vyplývá z OZV ( obecně závazné vyhlášky) a slouží pro potřeby úředníků a strážníků MP pro stanovení patřičné sazby poplatku, adresy majitele psa a spojení na majitele psa pro případ nálezu volně se pohybujícího psa na veřejném prostranství. Určitě se tedy povinnost zaregistrovat psa nebo oznámit změnu nemění.

Městská policie Soběslav

vrch. str. Miroslav Drs, 09.09.2019
Dobry den,nebude urad v blizke dome hledat administrativni pracovnici nebo ucetni?Dekuji za odpoved Molikova (Vloženo 29.08.2019)

Dobrý den,

v současnosti máme vypsáno výběrové řízení na pracovnici sociálně zdravotního odboru, nutností je však vzdělání v této oblasti. Dále výběrové řízení na strážníka městské policie. O přijetí administrativní pracovnice nebo účetní zatím neuvažujeme.

Ing. Radek Bryll

tajemník MěÚ

Ing. Radek Bryll, 30.08.2019
Dobrý den, už víc než měsíc nesvití v Bezděkové ulici veřejné osvětlení. Ing. Radek Bryll odpověděl, že to souvisí s výměnou sloupů veřejného osvětlení. Jsem si teda nějak nevšimla že by tam nějaké práce tohoto druhů probíhala. Dekuji. (Vloženo 26.08.2019)

Dobrý den,

v této lokalitě probíhá výměna chodníků, kterou provádí firma Strabag, a.s.

a s ní výměna sloupů a svítidel veřejného osvětlení. Tu provádí firma Elektroprof, Tábor.

 

Ing. Radek Bryll, 27.08.2019
Dobrý den, neustále čtu jak je dostačující kapacita na tříděný odpad. Já osobně si to nemyslím. Moje zkušenost je taková, že objedu minimálně tři stanoviště a kapacita je plná. Tak dojedu na sběrný dvůr a tam je mi sděleno, že vytříděný odpad, zejména plasty mohu uložit do směsného odpadu, nebo si počkat až se kontejnery vyprázdní. Tak kde jsem? Třídit, nebo to neřešit? A vházet to do komunálního odpadu? Dále jsem si všimla, že na sběrný dvůr může uložit kdokoliv a cokoliv aniž by někdo řešil, jestli splňuje podmínky k bezúplatnému uložení odpadu. V podstatě si může kdokoli přijet odložit, či zbavit odpadu, samozřejmě bezúplatně, aniž by ho někdo kontroloval. (Vloženo 16.08.2019)

Dobrý den. Celková kapacita kontejnerů na tříděný odpad by měla být opravdu dostačující. Máme celkem 25 sběrných míst - přímo v Soběslavi je to 20 sběrných míst. Oproti nedávné minulosti je to více než dvojnásobek. Pravdou je, že jsou lokality, které jsou maximálně vytížené a často i přeplněné a to hlavně v letních měsících a ve vánočním čase (Penny, bývalý OTAVAN, Gymnázium).   Určitě je však řada míst, která se dají využít - sídliště Svákov, Slovenská, Hvíždalka, Bechyňská, zimní stadion, Wilsonova, autobusové nádraží - a občan nemusí do sběrného dvora. V případě, že máte odpad vytříděný a obsluha SD Vám řekne, že máte odpad odložit do směsného komunálního odpadu, tak došlo k hrubému pochybení obsluhy. Rovněž dojde k hrubému pochybení obsluhy SD v případě, že na SD není vyžadován doklad totožnosti a byl by přijímán odpad od občanů, kteří nemají  uhrazen poplatek za komunální odpad. Toto vše bude řešeno s provozovatelem SD - firmou RUMPOLD s.r.o. 

Ing. Jan Mošnička, referent odboru ŽP MěÚ Soběslav, 19.08.2019
Dobrý den, rada bych se zeptala ohledně parkování v Jungmannově ulici. Pokud se nesmí stát jak je řečeno od městské policie na levé straně proč nikomu z obyvatel této ulice nebyl poslán dopis nebo proč není v ulici značka zákazu? Dekuji za odpověď. (Vloženo 09.08.2019)

Dobrý den, odpověď na dotaz bych rozdělil na dvě části.

1. Městská policie neurčuje instalaci dopravních značek . Problematika dopravního značení a řešení provozu na komunikacích spadá pro odbor OVRR  MěÚ Soběslav, konkrétně ji řeší p. J. Kubeš.

V ulici Jungmannova není nutné instalovat DZ- B 29 zákaz stání, neboť ten stanovuje obecné znění zákona 361/2000 Sb. v § 25/3 o průjezdnosti komunikací.

2. Při řešení dopravní situace v ul. Jungmannova cca před 2-3 lety bylo dohodnuto, že strážníci budou tolerovat stání vozidel do 3,5 tuny na pravé straně ve směru od ul. Bechyňská. Důvodem je několikeré přerušení průchodnosti chodníku veřejným osvětlení , zejména pro vozíčkáře a chodce s kočárkem je chodník nefunkční. Pochopitelně je nutné dodržet ustanovení § 27/1n, zák. 361/200 Sb., aby nedocházelo k blokování vjezdů k nemovitostem. O této skutečnosti byli v danou dobu informováni vlastníci nemovitostí. Přijaté řešení , které sice není zcela v souladu s právní úpravou o silničním provozu, je zajištěna odpovídající průjezdnost na komunikaci vzhledem k nízké četnosti projíždějících vozidel. Ideální by bylo z pohledu MP, pokud by vozidla parkovala na pozemcích u nemovitostí a nebo komunikaci řešit jako jednosměrnou a  po pravé straně  ( jak je uvedeno) osadit DZ – IP 11e – stání na chodníku.

Za MP Soběslav

vrch. str. Miroslav Drs, 13.08.2019
Chtěla bych se zeptat,kdo má na statost úklid kolem kontejnerů na tříděný odpad. V ulici Bechyňska,kde stojí kontejnery na , parkovišti,, je plno rozbitého skla a je jen otázkou času,že se někdo zraní nebo si poškodí kolo či auto. A není to poprvé. Děkuji za odpověď a snad i za úklid. (Vloženo 06.08.2019)

Dobrý den. Úklid okolo kontejnerů na tříděný odpad má na starosti Správa města Soběslavi s.r.o. V Bechyňské ulici pod ZUŠ však žádné sklo mimo kontejner na sklo zjištěno nebylo - stav k 7.8.2019, 10.15 hodin. Ke zranění ani k poškození automobilu dojít tedy nemůže. Přesto Vaši informaci oznámím vedení Správy města Soběslav, s.r.o., referent odboru ŽP MěÚ Soběslav

Ing. Jan Mošnička, 07.08.2019
Dobrý den. Už asi týden nesvítí v celé Bezděkově ulici veřejné osvětlení. (Vloženo 29.07.2019)

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Závadu jsme nahlásili na Správě města Soběslavi, která zajišťuje provoz veřejného osvětlení.

Nefunkčnost souvisí s výměnou sloupů veřejného osvětlení v této lokalitě.

Ing. Radek Bryll, 30.07.2019
Dobrý den, chci se zeptat, kdy bude v Chlebově zrenovované dětské hřiště . Je v hrozném stavu, dokonce bych řekla pro děti nebezpečném. V loňském roce v jedné Hlásce vyšlo, že je v plánu hřiště Na Ohradě a v Chlebově, a opět se na Chlebov nějak zapomnělo!!! A ještě by mě zajímalo, zda se neplánují vybudovat po Chlebově chodníky. Je zde hodně mladých lidí s dětmi a běhat po silnici se mi zdá také nebezpečné. Děkuji za odpověď. (Vloženo 04.04.2019)

Dobrý den,

celková rekonstrukce dětského hřiště v Chlebově je plánována na letošní rok, její realizace proběhne nejpozději do začátku letních prázdnin.

Pravděpodobně máte na mysli vybudování chodníků podél hlavní silnice procházející Chlebovem. Tato silnice, stejně jako většina s ní sousedících pozemků, není v majetku města, a proto zde město nemůže chodníky vybudovat.

Mgr. Pavel Lintner, 12.04.2019
Dobrý den, co je pravdy na tom, že v ulici Dolní Příkopy má vzniknout parkoviště místo parku? Už jednou to bylo zamítnuto a teď se zas o tom mluví? Děkuji za odpověď Stachová (Vloženo 15.04.2019)

Dobrý den, paní Stachová,

myšlenka vystavět parkoviště na Dolních příkopech se skutečně objevila v loňské studii parkování ve městě, nicméně nemáme v plánu toto parkoviště budovat.

Mgr. Pavel Lintner, 17.04.2019

Stránka