Navigace

Obsah

Program rozvoje města

Pod níže uvedeným odkazem naleznete návrh Programu rozvoje města Soběslav na období 2020 – 2023 zpracovaný Ing. Martinem Rybářem, Soběslav. Návrh byl připomínkován vedoucími odborů Městského úřadu v Soběslavi, řediteli školských organizací, Kulturního domu města Soběslavi a dalšími odborníky. Veřejnosti bude dokument představen na veřejném projednání dne 10.12.2019 v 16,00 hodin v Kulturním domě. Na jednání zastupitelstva města bude předložen pravděpodobně v únoru 2020.

Dokument je k nahlédnutí v písemné formě v běžné pracovní době u pracovnice kanceláře tajemníka MěÚ v Soběslavi Ing. Hany Petrů. Občané mají možnost se s dokumentem seznámit a vznášet svoje připomínky osobně, písemně nebo mailem na adresu hpetru@musobeslav.cz .

 

Program rozvoje města Soběslav 2020-2023 Staženo: 422x | 26.11.2019

Stránka

  • 1