Obsah

Formuláře a ostatní informace odborů Městského úřadu

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

1 - Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 816x | Datum vložení: 14.06.2016

2 - Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 1023x | Datum vložení: 14.06.2016

3 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově a opravám objektu v památkové zóně a ochranném pásmu Staženo: 937x | Datum vložení: 14.06.2016

4 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovité kulturní památky Staženo: 955x | Datum vložení: 14.06.2016

5 - Žádost o vydání koordinovaného stanoviska Staženo: 1633x | Datum vložení: 14.06.2016

6 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 1040x | Datum vložení: 16.02.2018

7 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 744x | Datum vložení: 14.06.2016

8 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 756x | Datum vložení: 16.02.2018

9 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 868x | Datum vložení: 16.02.2018

10 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 871x | Datum vložení: 14.06.2016

11 - Oznámení záměru Staženo: 1350x | Datum vložení: 16.02.2018

12 - Žádost o vydání společného povolení Staženo: 1129x | Datum vložení: 16.02.2018

13 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem Staženo: 757x | Datum vložení: 14.06.2016

14 - Žádost o vydání stavebního povolení Staženo: 1272x | Datum vložení: 14.06.2016

15 - Ohlášení stavby Staženo: 1357x | Datum vložení: 14.06.2016

16 - Žádost o povolení změny stavby před dokončením Staženo: 780x | Datum vložení: 14.06.2016

17 - Žádost o změnu stavby před jejím dokončením Staženo: 543x | Datum vložení: 14.06.2016

18 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 816x | Datum vložení: 14.06.2016

19 - Oznámení o užívání stavby Staženo: 1141x | Datum vložení: 14.06.2016

20 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 1236x | Datum vložení: 14.06.2016

21 - Návrh na kolaudaci Staženo: 994x | Datum vložení: 14.06.2016

22 - Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 953x | Datum vložení: 14.06.2016

23 - Ohlášení odstranění Staženo: 940x | Datum vložení: 14.06.2016

24 - Žádost o povolení připojení Staženo: 1253x | Datum vložení: 14.06.2016

25 - Žádost o povolení zvláštního užívání silnice Staženo: 1252x | Datum vložení: 14.06.2016

26 - Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice Staženo: 1148x | Datum vložení: 14.06.2016

27 - Žádost o stanovení úpravy provozu Staženo: 1156x | Datum vložení: 14.06.2016

28 - Žádost o zapsání (vyřazení) vozidla do (z) evidence vozidel taxislužby Staženo: 873x | Datum vložení: 14.06.2016

29 - Žádost o vydání/vrácení průkazu řidiče taxislužby Staženo: 792x | Datum vložení: 14.06.2016

30 - Společné oznámení záměru Staženo: 314x | Datum vložení: 16.02.2018

31 - Žádost o povolení výjimky Staženo: 162x | Datum vložení: 01.08.2018