Obsah

Formuláře a ostatní informace odborů Městského úřadu

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

1 - Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 758x | Datum vložení: 14.06.2016

2 - Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 926x | Datum vložení: 14.06.2016

3 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově a opravám objektu v památkové zóně a ochranném pásmu Staženo: 864x | Datum vložení: 14.06.2016

4 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovité kulturní památky Staženo: 898x | Datum vložení: 14.06.2016

5 - Žádost o vydání koordinovaného stanoviska Staženo: 1454x | Datum vložení: 14.06.2016

6 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 959x | Datum vložení: 16.02.2018

7 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 687x | Datum vložení: 14.06.2016

8 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 693x | Datum vložení: 16.02.2018

9 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 793x | Datum vložení: 16.02.2018

10 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 804x | Datum vložení: 14.06.2016

11 - Oznámení záměru Staženo: 1255x | Datum vložení: 16.02.2018

12 - Žádost o vydání společného povolení Staženo: 1034x | Datum vložení: 16.02.2018

13 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem Staženo: 695x | Datum vložení: 14.06.2016

14 - Žádost o vydání stavebního povolení Staženo: 1182x | Datum vložení: 14.06.2016

15 - Ohlášení stavby Staženo: 1257x | Datum vložení: 14.06.2016

16 - Žádost o povolení změny stavby před dokončením Staženo: 702x | Datum vložení: 14.06.2016

17 - Žádost o změnu stavby před jejím dokončením Staženo: 468x | Datum vložení: 14.06.2016

18 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 755x | Datum vložení: 14.06.2016

19 - Oznámení o užívání stavby Staženo: 1049x | Datum vložení: 14.06.2016

20 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 1139x | Datum vložení: 14.06.2016

21 - Návrh na kolaudaci Staženo: 913x | Datum vložení: 14.06.2016

22 - Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 873x | Datum vložení: 14.06.2016

23 - Ohlášení odstranění Staženo: 860x | Datum vložení: 14.06.2016

24 - Žádost o povolení připojení Staženo: 1104x | Datum vložení: 14.06.2016

25 - Žádost o povolení zvláštního užívání silnice Staženo: 1090x | Datum vložení: 14.06.2016

26 - Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice Staženo: 1055x | Datum vložení: 14.06.2016

27 - Žádost o stanovení úpravy provozu Staženo: 1042x | Datum vložení: 14.06.2016

28 - Žádost o zapsání (vyřazení) vozidla do (z) evidence vozidel taxislužby Staženo: 784x | Datum vložení: 14.06.2016

29 - Žádost o vydání/vrácení průkazu řidiče taxislužby Staženo: 728x | Datum vložení: 14.06.2016

30 - Společné oznámení záměru Staženo: 221x | Datum vložení: 16.02.2018

31 - Žádost o povolení výjimky Staženo: 97x | Datum vložení: 01.08.2018