Navigace

Obsah

„MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II“ – příjem žádostí o podporu zahájen

 

Městský úřad zahajuje příjem žádosti o finanční podporu zaměřenou na podporu poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého a invalidního důchodu,  rodin s dětmi do dovršení 3 let věku a rodin s dětmi pobírajícími příspěvek na péči do dovršení 8 let věku v rámci z dotačního programu Jihočeského kraje s názvem „My v tom Jihočechy nenecháme II“.

 

Občané mohou žádosti o podporu podávat od pondělí 17. 10. do 9. 12. 2022, a to vždy v úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu od 7,00 hod do 17,00 hod. V jiných dnech je příjem žádosti možný pouze po telefonické domluvě. Kontaktním místem pro podání žádostí, stejně jako pro případné dotazy či pomoc při vyplňování žádostí, je sociálně zdravotní odbor našeho úřadu, náměstí Republiky 55/I, 3. patro, paní Jana Háková, tel.: 381 508 134, e-mail: hakova@musobeslav.cz a paní Marcela Matějková, tel.: 381 508 137,   e-mail: matejkova@musobeslav.cz . Žádost je samozřejmě možné zaslat i prostřednictvím České pošty, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

 

Pro podání žádáme o využití formulářů uvedených v příloze tohoto článku. Formuláře jsou rovněž k dispozici na podatelně úřadu. Po převzetí žádosti spolu s přílohami bude nutné ověření podpisu žadatele. Poté proběhne kontrola údajů uvedených v žádosti a projednání v orgánech města. Následně bude s žadatelem uzavřena darovací smlouva. Vyplacení finančního příspěvku bude možné na účet, který žadatel uvede v žádosti nebo v hotovosti na pokladně úřadu v první polovině prosince 2022.

 

Ing. Radek Bryll

tajemník MěÚ v Soběslavi

Stránka

  • 1