Navigace

Obsah

Dotazy a odpovědi

Toto není diskuzní fórum!

Tato rubrika slouží pouze k Vašim dotazům (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob.

Váš dotaz bude zveřejněn až po zodpovězení.

Stránka

Dobrý den,vážení. Mám doplňující dotaz, k mému dotazu ze dne 27.3.2021 a následnou odpověď pracovníka živ.prostředí p. Podlahy.Jaké křoví v rozích parku nepřesahuje 60cm??Směšné,asi rozdílný metr,ne??Navíc zde nejde o estetické hledisko život. prostředí,ale např.o životy osob.Tyto křoviny, jsou zde více než-li 30let rozrostlé a více než-li 60cm výšky.Vzrostlé v rozích parku,sahající až na obrubník. Tudíž z hlediska motoristů i chodců nepřehledný stav.Domnívám se, že stačí se projet kolem parku ulicí,jestli nevyrazí v protisměru sil. vozidlo,či nevyběhne z pěkného parku dítě atd.=absolutně nepřehledné místa. Proto se ptám, zda-li to co bylo v minulých dnech (křovíčka uprostřed parku),ale ne v rozích sníženo-min. ostříhané,je vše a práce jsou tímto ukončeny?? Jelikož i nadále v rozích parku je zakryt výhled jak motoristům,tak osobám-dětem. Děkuji za odpověď. (Vloženo 25.10.2021)

Dobrý den,

práce nejsou ukončeny. Platí tedy doplňující odpověď z 19.4.2021 na Váš dotaz, tzn., že křoviny v rozích parku budou do konce roku odstraněny a bude provedena nová výsadba z druhů nižšího vzrůstu.

S pozdravem

Zdeněk Podlaha, 26.10.2021
Dobrý den paní Buzu, děkuji za Vaší odpověď,ale nedozvěděl jsem se zda je výstavba chodníku v plánu města? V lokalitě u Kotelny vzniká nová výstavba rodinných domů, kdy přístup od Pivnice Mrtovola je možný pouze po silniční komunikaci. Dále je v této lokalitě zvýšení pohyb našich spoluobčanů ze Senior domu,kde by jsme měli především myslet na jejich bezpečí. Děkuji za odpověď. (Vloženo 13.10.2021)

Dobrý den,

výstavba chodníků podél celé komunikace od bývalé kotelny až k Mrázkově ulici je v plánu. Nicméně s ohledem na nutnost majetkového vypořádání pozemků, vytvoření projektové dokumentace a vydání stavebního povolení lze očekávat výstavbu v horizontu několika let.

Mgr. Lintner Pavel, 14.10.2021
Dobrý den přeji, mohu se zeptat, zda je v územním plánu výstavba chodníku podél komunikace od Kotelny k pivnici Mrtvola. Děkuji Vám za odpověď. (Vloženo 10.10.2021)

Dobrý den,

územní plány řeší využití ploch v měřítku 1:5000. Územní plán by měl zobrazovat plochy nad 2000 m2.  Ve všech zastavitelných plochách je možné umisťovat chodníky, jejich umístění však územní plán neřeší. Je to nad podrobnost územního plánu.

vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče

Ing. arch. Buzu Dagmar, 13.10.2021
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li máte žádost o přidělení obecního bytu v elektronické podobě. Děkuji předem za odpověď. (Vloženo 09.09.2021)

Vážený pane,

na stránkách našeho úřadu si najděte formuláře, poté Odbor organizační a správy majetku a tam naleznete žádost o byty.

Vyplněný formulář pak můžete zaslat na náš úřad buďto na moje jméno, na bytovou komisi či podat osobně na podatelně úřadu.

Pavla Brunerová, 13.09.2021
Dobrý den, je možné dotazník z Hlásky okopírovat nebo poslat odpovědi do redakce emailem, nebo se musí použít jen originální tiskopis? (Vloženo 16.08.2021)

Dobrý den,

Soběslavská hláska s dotazníkem je v současnosti stále k dostání na prodejních místech v Soběslavi. Seženete ji např. v prodejně Pramen v ul. Tř. Dr. E. Beneše, v knihovně, v infocentru nebo v prodejnách Flop a Tobacco na Sídlišti Míru. Dotazník je určen čtenářům Soběslavské hlásky, kteří jsou seznámeni s jejím obsahem a vizuální podobou (i v tištěné verzi) a tedy nám mohou poskytnout zpětnou vazbu. Hláska vychází přibližně jedna do domácnosti. Využijete-li další dotazníky pro další členy rodiny, umožníme ještě jejich vyzvednutí v infocentru v budově č. p. 1 na nám. Republiky. Kopírování dotazníku nepovažujeme za vhodné.

Tiskopisy prosím do 10. 9. vložte do některé ze schránek, které jsou k tomu určeny a které se nachází u infocentra, v knihovně a ve vestibulu MěÚ v budově č.p. 59.

 

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

Ing. Nováková Michaela, 16.08.2021
Dobrý den chtěla bych se zeptat na situaci v ulici Na douskách.mám zde pozemek a v územním plánu je uvedeno toto území jako určené pro výstavbu rodinných domů,písemně mám schválenou výstavbu rodinného domu a při žádosti o vydání stavebního povolení mi bylo vydáno negativní koordinované stanovisko odůvodněné úzkou komunikací kolem pozemku ne příjezdovou komunikaci zpřístupňující pozemek.Tak bych se chtěla zeptat jak je možné že někdo stavební povolení dostane a někdo ne i když se to týká stejné komunikace,přitom je ale v této ulici obousměrný provoz ,nikdo to zde nikdy neomezil.děkuji za odpověď (Vloženo 10.05.2021)

Dobrý den paní Marešová,

novostavba RD v ulici Na Douskách se nachází v lokalitě určené územním plánem k zástavbě rodinnými domy.  K tomu je určena i celá plocha včetně okolních domů. Toto určení v územním plánu však neřeší podrobnosti pro jednotlivé stavby v lokalitě. Ty se musí řešit následně, v průběhu územního a stavebního řízení, pro jednotlivé stavby. K nim se vyjadřují dotčené orgány. S těmito orgány by měl projektant (stavebník) předem řešit zpracování projektové dokumentace tak, aby vyhovovala jejich požadavkům daných zákony a vyhláškami. V tomto případě do již téměř zastavěné lokality s neodpovídající šířkou komunikací je na pozemek, kde se v současné době podle katastru nemovitostí nachází pouze jiná stavba, navržena novostavba rodinného domu.  Požadavek, daný do koordinovaného stanoviska příslušným silničním správním úřadem, vychází z dalšího navýšení dopravního zatížení v daném místě, které vyžaduje úpravu stávající komunikace. Povolení výstavby RD je v koordinovaném stanovisku podmíněno úpravou projektové dokumentace, nejedná se tedy o zamítnutí výstavby RD.

odbor výstavby a regionálního rozvoje 

Ing. Dana Hořická, 19.05.2021
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je v plánu oprava chodníku v ulici P. Bezruče u Družina, spol. S R.o předem děkuji za odpověď (Vloženo 29.04.2021)

Dobrý den, pane Vokatý,

oprava tohoto chodníku je v plánu a proběhne po dokončení výstavby železničního koridoru Soběslav-Doubí.

S pozdravem

místostarosta města

Mgr. Pavel Lintner, 13.05.2021
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co se děje se dřevem, které správa města vykácí. Děkuji za odpověď (Vloženo 28.04.2021)

Dobrý den,

dřevo ze stromů pokácených Správou města se odváží na tuto organizaci, která jej využívá k vytápění svých dílen.

S pozdravem

tajemník Městského úřadu

Ing. Radek Bryll, 29.04.2021
Dobrý den,mám dotaz jestli by bylo možné v ulici U Nového rybníka v rohu(rozích) parku např. u řadovek odstranit letité křoví,které se udržuje jen nenápadným sestřihem,který bohužel po létech nic neřeší. Přes tento rozrostlý ,,keř"není vidět přicházející dítě z her z parku,natož aby samo nezl.dítě vidělo silniční vozidlo a naopak=nelze.Jelikož ani řidič nevidí oboustranně do této zatáčky,kde ve výhledu brání toto rozrostlé křoví,prakticky neudržované ,,keře".Zeleň je krásná,ale někdy i nebezpečná,natož tam, kde si v super krásně vybaveném parku neustále hrají a běhají děti.Jistě by stálo za zamyšlení,ve prospěch všech,kteří situaci v těchto místech znají i neznají,tzn.vysadit jiné, které nebrání ve výhledu dětem-chodcům,ani řidičům..... (Vloženo 27.03.2021)

Dobrý den, zaznamenali jsem Váš dotaz ke kterému uvádíme:

Uvedenou lokalitu v nejbližší době posoudíme jak z hlediska silničního zákona /rozhledové poměry/, tak z hlediska stávající zeleně. Připravíme řešení, o jehož konečném výsledku Vás budeme včas informovat.

S pozdravem

pracovník odboru životního prostředí

Doplnění:

Dne 19.04.2021 jsme situaci podrobně posoudili na místě. Z pohledu silničního zákona jde o porosty, které svou výškou neodpovídají tomuto zákonu. Max. výška porostů z hlediska rozhledových poměrů v křižovatce je 0,60 m. Vzhledem k tomu, že z estetického hlediska nelze tyto stávající dřeviny kvůli značnému proschnutí ponechat , provedeme do konce letošního roku jejich odstranění / v protilehlých rozích parku/ a zároveň bude poté místo nich vysazen dále od chodníku jiný vhodný druh nižšího vzrůstu, který bude pravidelně udržován.

Zdeněk Podlaha, 29.03.2021
Stížnost: Doprava nákladních aut v ulici Na Ohradě. Nejen ulice je neustále špinavá, ale i fasády domů a bahno až na oknech. Domy se otřásají a zdi praskají. Nemyslím si, že jezdí 50 km. Jak dlouho to ještě bude trvat? (Vloženo 18.03.2021)

Dobrý den,

stavba je povolena do 31.07.2022.

S pozdravem

 pracovník odboru výstavby a RR – silniční hospodářství

Vaněk Filip, 22.03.2021

Stránka