Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro volební strany

Stránka

  • 1

Informace pro občany jiných členských států EU o možnosti volit


Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, voličem je také státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.

Dodatek stálého seznamu voličů (dále jen „dodatek“) vede podle § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí obecní úřad pro voliče - občany jiného státu, kteří mají v jeho územním obvodu pobyt.

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat obecnímu úřadu kdykoli do doby jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16,00 hodin, tj. do 3. října 2018 do 16,00 hodin. Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Ze žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo pobytu na území ČR. Žadatel se prokáže platným průkazem totožnosti (cestovní doklad, identifikační průkaz domovského státu, doklad o pobytu na území ČR – průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo potvrzení o přechodném pobytu na území).

Na Městském úřadě Soběslav se žádost o zápis do dodatku seznamu voličů podává v budově úřadu na náměstí Republiky 59, v 1. poschodí, dveře č. 204 – p. Pavlína Chalupská.

Pokud volič – občan jiného státu – o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže.

vzor žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů 


19. 9. 2018

Delegace do okrskových volebních komisí


24. 8. 2018

Potřebný počet podpisů na petici


Potřebný počet podpisů na petici podporující kandidaturu nezávislého kandidáta - sdružení nezávislých kandidátů

 


25. 5. 2018

Registrační úřad


Městský úřad Soběslav je registračním úřadem nejenom pro volby v Soběslavi, ale i pro 19 obcí náležející do jeho územního obvodu – Budislav, Dírná, Dráchov, Hlavatce, Chotěmice, Katov, Klenovice, Komárov, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko, Skalice, Třebějice, Tučapy, Vesce, Vlastiboř a Zvěrotice.


24. 5. 2018

Stránka

  • 1