Obsah

Pracoviště krizového řízení je v budově Městského úřadu, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

druhé nadzemní podlaží, číslo dveří 215 

Stránka

  • 1

Archiv

Aktivní zálohy Armády ČR


Oslovení občanů se žádostí o zvážení vstupu do řad Aktivní zálohy 15. ženijního pluku Armády ČR.

15. ženijní pluk


Ing. Bohumír Ctibor, 4. 4. 2017

Opatření pro tlumení aviární influenzy (ptačí chřipky)


Z důvodu výskytu ptačí chřipky v obci Sedlečko u Soběslavě nařídila dne 19.1.2017 Krajská veterinární správa (dále KVS) mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření této nebezpečné nákazy. Toto virové onemocnění postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež (slepice, krůty, kachny, husy).

V daném nařízení vymezila KVS ochranné pásmo, které zasahuje území přibližně tří kilometrů od ohniska nákazy a zahrnuje tato katastrální území:

Dvorce u Tučap, Chlebov, Klenovice u Soběslavi, Kvasejovice u Soběslavi, Myslkovice, Roudná nad Lužnicí, Sedlečko u Soběslavě, Soběslav a Zvěrotice.

Obcím, do kterých uvedená území spadají, z nařízení vyplynuly konkrétní povinnosti. Nejpozději do 24. ledna 2017 musí zajistit provedení soupisů všech hospodářství, kde je chována drůbež nebo jiní ptáci (dále jen „ptáci“) a to pomocí sčítačích listů, kde budou uváděna přesná čísla chovaných ptáků. Dále budou zajištěny kontejnery k bezpečnému uložení uhynulých ptáků z drobných chovů i volně žijících.

Z tohoto důvodu zdejší městský úřad pomocí svých pracovníků provede obchůzky po městě a v Chlebově a sčítací listy s chovateli ptáků vyplní. V případě nezastižení obdrží vlastníci rodinných domů sčítací list s výzvou, jak dále postupovat (vyplnit sčítací list, odevzdat jej na MěÚ, případně jen zatelefonovat, že vlastník nemovitosti není chovatelem drůbeže).

Z nařízení vyplývá mnoho povinností i pro chovatele ptáků. Musí neprodleně zamezit přímému kontaktu chované drůbeže s volně žijícími ptáky, zajistit dezinfekci u vchodů do prostor jejich chovu, zasíťovat větrací otvory a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody. Případné úhyny většího počtu drůbeže musí chovatel hlásit na KVS – tel.: 720 995 212 (krizová linka). Další povinnosti jsou uvedeny v Nařízení KVS, které je přílohou.

Žádáme občany města, aby v případě nálezu volně žijícího ptáka (labuť, kachna) na něho nesahali a kontaktovali Městskou policii města Soběslav na telefonním čísle 602 491 567, která zajistí další nutná opatření.

Případné další informace k dané problematice lze získat na OŽP MěÚ Soběslav (Ing. Marie Staňková, tel. 724 179 209) nebo u tajemníka úřadu (Ing. Radek Bryll, tel. 724 183 784).

Nařízení SVS
Mapa s vyznačenými pásmy a dotčenými katastry
Leták - Informace pro občany

Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav


Michal Turek, 20. 1. 2017

Upozornění občanům


Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (HZS JčK) upozorňuje, že se v poslední době objevily případy, kdy osoby, představující se jako hasiči či požární preventisté, obvolávají a obcházejí domácnosti, zejména starších lidí, s nabídkou dodání a montáže požárních hlásičů. Tito lidé se snaží vyvolat dojem, že jsou příslušníky HZS JčK.

Použití hlásičů v domácnostech může být velice přínosné, ale v tomto případě důrazně upozorňujeme, že příslušníci HZS JčK neprovádí prodej ani instalaci těchto zařízení.

Občané by se měli mít na pozoru před praktikami nepoctivců a důkladně zvážit, koho si pustí do bytu. Příslušníci HZS JčK se před vstupem prokazují služebními průkazy s osobním evidenčním číslem.

Ing. Bohumír Ctibor, Pracoviště krizového řízení


Michal Turek, 23. 11. 2015
Archiv

Stránka

  • 1