Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí - odpadové hospodářství

Informace:

Svoz biologicky rozložitelného odpadu


Vážení občané,

Město Soběslav společně se Správou města Soběslavi, s.r.o. organizuje prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů svoz biologicky rozložitelného odpadu /tráva, listí, ovoce, zbytky rostlin, větve/.

Kontejnery budou v období od března do listopadu 2018 vždy v pondělí od 15 hodin do 19 hodin přistavovány na následujících místech v těchto  termínech:

1. stanoviště U Jatek, Zátkova ulice:

5.3., 2.4., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 5.11.

2. stanoviště Chovatelé, Autobusové nádraží:

12.3., 9.4., 14.5., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9., 8.10., 12.11.

3. stanoviště Wilsonova ulice, U Nového rybníka:

19.3., 16.4., 21.5., 18.6., 16.7., 20.8., 17.9., 15.10., 19.11.

4. stanoviště Chlebov:

26.3., 23.4., 28.5., 25.6., 23.7., 27.8., 24.9., 22.10., 26.11.

 

Do kontejnerů je možno bezplatně odložit listí, trávu, spadané ovoce, zbytky rostlin a další zahradní odpad. V jarním období bude přistaven i kontejner na větve.

Do kontejnerů nelze odkládat kuchyňský ani živočišný odpad stejně jako směsný komunální odpad. Větve je možno odložit pouze do kontejneru určeného na větve.

 

S případnými dotazy se můžete obrátit na pracovníka SMS, s.r.o. – Václav Novotný, tel.: 381477212, 775736788, e-mail: novotny@smsob.cz

nebo na pracovníka MěÚ Soběslav, odbor ŽP – Ing. Jan Mošnička, tel.: 381508158, 776280186, e-mail: mosnicka@musobeslav.cz 

 


Michal Turek, 13. 3. 2017 Zobrazit méně
Sběrný dvůr Soběslav

 

Jaké odpady můžete do sběrného dvora odnášet?
 • Veškeré odpady, které nepatří do popelnice.
 • Odpad, který se do popelnice nevejde.
 • Odpad u kterého nevíte, kam s ním.

 

Konkrétní druhy odpadů, které můžete odnášet do sběrného dvora:
 1. Nebezpečný odpad – obaly od barev a jejich zbytky, obaly od sprejů, činidla, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy, oleje nepodléhající zpětnému odběru, baterie a akumulátory, olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, fotochemikálie.
 2. Objemný odpad – dřevotřískové desky, nábytek a jeho zbytky (skříně pokud možno rozebrané), matrace, koberce, linolea, kočárky.
 3. Kovy – všechny druhy bez rozdílu.
 4. Plasty – velké kusy, které se nevejdou do žlutých kontejnerů (plastový nábytek, kanystry, fólie).
 5. Papírové a lepenkové obaly – velké kusy, které se nevejdou do modrých kontejnerů.
 6. Biologicky rozložitelný odpad – bioodpady ze zahrádek např. větve, listí, seno, sláma, tráva, odpady z pletí a další odpady z údržby zahrady. Tyto odpady lze také kompostovat na vlastní zahradě na kompostu nebo v kompostéru.
 7. Stavební suť – bez příměsí azbestu /eternit/ a nebezpečných látek.

 

Ve sběrném dvoře můžete zdarma odevzdat i veškeré výrobky využívající elektrický proud:
 1. Elektrozařízení (elektroodpady) – ledničky, televize, radia, myčky, vysavače, počítače, monitory, vrtačky, elektrické zahradní nářadí, telefony, zářivky, úsporné žárovky apod.. Drobné elektrozařízení je možno odložit do červených kontejnerů umístěných na 3 stanovištích ve městě.
 2. Elektrické akumulátory – autobaterie.
 3. Galvanické články a baterie – jedná se především o baterie tužkové, ploché (napájení hraček, ovladačů k televizi, fotoaparátů), knoflíkové (z hodinek) a baterie z mobilních telefonů. Při jejich nesprávné likvidaci se do přírody dostávají těžké kovy a toxické látky.

 

Kolik zaplatíte?
 • Občané města a vlastníci nemovitostí na území města Soběslav mají sběrný dvůr v rámci poplatku k dispozici zdarma.
 • Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mohou sběrný dvůr využít po předchozí domluvě a za úplatu.

 

Co do sběrného dvora nepatří:
 1. Léčiva – nepoužívaná léčiva odevzdávejte bezplatně v lékárnách. Léčiva nevhazujte do popelnic a kontejnerů, neboť se jedná o chemické preparáty, které mohou poškodit životní prostředí.
 2. Konfiskáty živočišného původu – mrtvá těla živočichů a jejich části. Nakládání s tímto materiálem je možné pouze v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění.
 3. Autovraky – každý kdo se zbavuje autovraků, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.