Obsah

Poskytnuté informace

2017

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

23801_2017.pdf Staženo: 200x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

11863_00808_02689_2017.pdf Staženo: 192x

Žádost o sdělení

žádost o sdělení seznamu smluv právnických osob , v nichž má město majetkovou účast

10901_2017.pdf Staženo: 198x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

09693_2017.pdf Staženo: 222x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

02689_2017.pdf Staženo: 203x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

00808_2017.pdf Staženo: 193x

Žádost osdělení

žádost o sdělení evidence "šikanózních" žádostí o informace; počet žádostí v letech 2015-2016

04506_2017.pdf Staženo: 203x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

03816_2017.pdf Staženo: 199x

Žádost o sdělení

počet vyřízených žádostí o vyjmutí ze ZPF

16012017.pdf Staženo: 185x

Žádost o sdělení

kopie usnesení ZM ohledně prodeje smluv SPM Soběslav, s.r.o. a SPM Glöckner Soběslav, s.r.o.

03576_2017.pdf Staženo: 177x

Žádost o sdělení

plán investičních akcí města Soběslav

02558_2017.pdf Staženo: 156x

Žádost o sdělení

seznam členů RM a jejich politická příslušnost od r. 2002

01870_2017.pdf Staženo: 179x

Žádost o sdělení

byty zvláštního určení dle § 2300 zák. č. 89/2012 Sb.

10012017.pdf Staženo: 206x

2016

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

23801_2016.pdf Staženo: 183x

Žádost o sdělení

požadované dokumenty ze spisu

12714_2016.pdf Staženo: 176x

Žádost o sdělení

předání kopie protokolu z přestupkového spisu

11525_2016.pdf Staženo: 200x

Žádost o sdělení

předání kopie přestupkového spisu

03624_2016.pdf Staženo: 189x

Žádost o sdělení

předání kopie spisu Policie ČR z přestupkového spisu

09693_2016.pdf Staženo: 201x

Žádost o sdělení

předání kopie policejního spisu a kopie protokolu o projednání přestupku

16008_2016.pdf Staženo: 178x

Žádost o sdělení

předání kopie protokolu z přestupkového spisu

18045_2016.pdf Staženo: 169x

Stránka