Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře a ostatní informace odborů Městského úřadu

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Formuláře

1 - Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 675x | Datum vložení: 14.06.2016

2 - Žádost o územně plánovací informaci Staženo: 832x | Datum vložení: 14.06.2016

3 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově a opravám objektu v památkové zóně a ochranném pásmu Staženo: 771x | Datum vložení: 14.06.2016

4 - Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovité kulturní památky Staženo: 818x | Datum vložení: 14.06.2016

5 - Žádost o vydání koordinovaného stanoviska Staženo: 1253x | Datum vložení: 14.06.2016

6 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 838x | Datum vložení: 16.02.2018

7 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 607x | Datum vložení: 14.06.2016

8 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 626x | Datum vložení: 16.02.2018

9 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 719x | Datum vložení: 16.02.2018

10 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 706x | Datum vložení: 14.06.2016

11 - Oznámení záměru Staženo: 1139x | Datum vložení: 16.02.2018

12 - Žádost o vydání společného povolení Staženo: 928x | Datum vložení: 16.02.2018

13 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem Staženo: 621x | Datum vložení: 14.06.2016

14 - Žádost o vydání stavebního povolení Staženo: 1036x | Datum vložení: 14.06.2016

15 - Ohlášení stavby Staženo: 1101x | Datum vložení: 14.06.2016

16 - Žádost o povolení změny stavby před dokončením Staženo: 604x | Datum vložení: 14.06.2016

17 - Žádost o změnu stavby před jejím dokončením Staženo: 377x | Datum vložení: 14.06.2016

18 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 681x | Datum vložení: 14.06.2016

19 - Oznámení o užívání stavby Staženo: 949x | Datum vložení: 14.06.2016

20 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 982x | Datum vložení: 14.06.2016

21 - Návrh na kolaudaci Staženo: 797x | Datum vložení: 14.06.2016

22 - Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 790x | Datum vložení: 14.06.2016

23 - Ohlášení odstranění Staženo: 778x | Datum vložení: 14.06.2016

24 - Žádost o povolení připojení Staženo: 970x | Datum vložení: 14.06.2016

25 - Žádost o povolení zvláštního užívání silnice Staženo: 960x | Datum vložení: 14.06.2016

26 - Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice Staženo: 952x | Datum vložení: 14.06.2016

27 - Žádost o stanovení úpravy provozu Staženo: 920x | Datum vložení: 14.06.2016

28 - Žádost o zapsání (vyřazení) vozidla do (z) evidence vozidel taxislužby Staženo: 701x | Datum vložení: 14.06.2016

29 - Žádost o vydání/vrácení průkazu řidiče taxislužby Staženo: 645x | Datum vložení: 14.06.2016

30 - Společné oznámení záměru Staženo: 131x | Datum vložení: 16.02.2018

31 - Žádost o povolení výjimky Staženo: 26x | Datum vložení: 01.08.2018