Navigace

Obsah

Komise bytová

Organizační zařazení

Město Soběslav > Rada města

Oblasti činnosti:

  • řídí se Zásadami pro přidělování bytových jednotek, stanovující pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Soběslav, schválených radou města Soběslav usnesením č. 10/095/2019 ze dne 19. 3. 2019
  • projednává a vyjadřuje se k hospodaření s bytovým fondem (přidělování bytů, schvalování výměn, podnájmů apod.)
  • projednává oprávněnost žádostí občanů o přenechání bytu do nájmu a vede seznam těchto žadatelů
  • provádí výběrové řízení na pronájem uvolněných bytů a jeho výsledek předkládá Radě města ke schválení

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Lintner Pavel, Mgr. Předseda komise 381508124
Brunerová Pavla Tajemnice komise 381508101
Drachovský Vladimír, Mgr. Člen komise
Turek Michal Člen komise
Havlíčková Jitka Členka komise