Navigace

Obsah

Výpravní budova nádraží v Soběslavi

Typ: projekty
Cílem projektu je zlepšení komfortu cestujících prostřednictvím stavebních úprav výpravní budovy.

Popis projektu:

Aktivita je jednou součástí akce Dopravní přestupní terminál v Soběslavi. Jedná se o stavební úpravy stávající výpravní budovy a odstranění nepůvodní přístavby - stávající WC se skladem a garážemi.

 V rámci projektu dojde k přestavbě vnitřních dispozic budovy a změně jejich využívání. V přízemí budovy vznikne kromě čekárny nově prostor pro dispečink a denní místnost autobusového přepravce, pokladna a denní místnost železničního přepravce a sociální zázemí pro veřejnost. V prvním patře budovy budou nově vybudovány tyto prostory – denní místnost, odpočívárna a šatny s hygienickým zázemím pro autobusového dopravce, dále předsíň a kanceláře.

Dojde také k renovaci fasády, sjednocení oken materiálově a barevně a osazení nových vstupních dveří. Stávající ocelová konstrukce zastřešení nástupiště bude zkrácena do požadované délky a celá opatřena novým nátěrem. Dále je navržena výsadba jednoho stromu a umístění ocelových laviček a stojanu na kola v prostoru mezi výpravní budovou a trafostanicí.

Předpokládané náklady stavební akce:  18,125 mil. Kč

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Soběslav

Předpokládaný termín realizace:  10/2021 - 07/2022


Příloha

Vytvořeno: 5. 2. 2020
Poslední aktualizace: 19. 10. 2021 12:47
Autor: Ing. Hana Petrů