Navigace

Obsah

Stavební úpravy parku u sv. Víta v Soběslavi

Typ: projekty
Návrh zpracovaný ateliérem Kročák

Atmosféru města vytváří do značné míry parter města - to, co vnímáme v úrovni očí, to kde se pohybujeme. Po zdařilé obnově nám. Republiky připravuje město obnovu parku u sv. Víta. Úprava prostoru má vést k vytvoření klidové zóny s širokým využitím. Blízkost Černovického potoka a zeleň přilehlých zahrad zde vytváří příznivé mikroklima. Odpočinek zde mohou najít jak návštěvníci města, tak i jeho obyvatelé všech věkových skupin.

Dominanta kostela sv. Víta je podtržena vložením vodního prvku v pohledově exponované ose. Prostor tak získá jak z hlediska estetického, ale i praktického - především v letních měsících, kdy kapénky vody sníží teplotu v blízkosti vodního prvku.

Pro malé děti a jejich maminky je zde dětské hřiště. Hřiště je umístěno tak, aby nevadilo fotografování kostela sv. Víta, jednoho z nejhodnotnějších gotických kostelů v Jihočeském kraji. Hřiště je doplněno lavičkami. Další možnost k sezení umožní kvádry a fošna na kamenné zdi. Dostatek míst k sezení tak umožní využití nevelkého prostoru i větší skupiny (např. třídy).

Žáci, studenti, ale nejen oni, uvítají chytrý altán, kde se budou moci připojit na WIFI síť a dobít svá mobilní zařízení.

Opravená studna, pítko, ale především obnovená cestní síť převážně z přírodního kamene a zeleň dotvoří prostor parku u sv. Víta.

Návrh, zpracovaný ateliérem Kročák je vystaven na MěÚ Soběslav na odboru výstavby a RR k připomínkování. Každý má možnost uplatnit k návrhu své připomínky a podněty na doplnění. Veškeré připomínky a podněty budou vyhodnoceny a případně zapracovány do konečného znění návrhu. Připomínky a podněty zasílejte na MěÚ Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje  do konce září 2020 k rukám arch. D. Buzu.

Ing. arch. Dagmar Buzu, OVRR - OÚPaPP


Příloha

Vytvořeno: 23. 6. 2020
Poslední aktualizace: 24. 6. 2020 16:49
Autor: Michal Turek