Navigace

Obsah

Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi

Typ: projekty
Jedná se o stavební úpravu místní komunikace v délce cca 580 m a přípravu okolního území pro výstavbu dalších bytových domů, včetně veřejného osvětlení a veřejné zeleně.

Záměr vznikl na základě následujících nedostatků současného stavu, zejména:

-       Stáří stromů ve stromořadí, při silném větru dochází k jejich pádu s nebezpečím pro řidiče i chodce

-       Četná poškození vozovky řešená provizorními vysprávkami apod.

-       Chybí návaznost pěších tras – chodníky v ulicích kolmých na ulicí Mrázkova nejsou propojeny s chodníkem po severní straně 

-       Chodníky nejsou bezbariérové, chybí prvky pro samostatný bezpečný pohyb osob s omezenou schopností orientace

-       Nedostatečné osvětlení

Úpravy komunikace, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a zeleně jsou blíže popsány v přiložené textové části studie a v situačním výkresu.

Případné dotazy či připomínky směřujte, prosím na pana místostarostu Mgr. Pavla Lintnera, tel. 381 508 124, e-mail - lintner@musobeslav.cz.


Přílohy

Vytvořeno: 5. 10. 2021
Poslední aktualizace: 5. 10. 2021 13:23
Autor: Ing. Hana Petrů