Navigace

Obsah

Rekonstrukce ulice Petra Voka v Soběslavi

Typ: projekty
Cílem projektu je zlepšit stávající stav ulice Petra Voka v návaznosti na již provedenou rekonstrukci celého náměstí Republiky.

 Popis projektu:

Stavební úpravy se týkají dořešení prostoru v místě napojení ulice na náměstí, kde se naváže na již provedené zádlažby, dále pak výměny povrchů na chodnících, dořešení chodníkového přejezdu u polikliniky a zřízení venkovního prostoru u mléčné jídelny pro venkovní sezení. Stavební úpravy předpokládají použití kamenné zádlažby namísto živice a betonové zámkové dlažby a tím zlepšení nejenom estetického působení povrchů chodníků, ale i zlepšení kvality povrchů a celkového mikroklimatu městského interiéru. V rámci stavebních úprav ulice Petra Voka bude provedena úprava prostoru před mléčnou jídelnou, kde bude rozšířen chodník pro venkovní sezení. Na protější straně ulice u objektu bývalého hotelu Slunce bude provedeno plynulé dorovnání průběhu obrubníků se zarovnáním profilu komunikace. Parter ulice bude doplněn městským mobiliářem ve shodném provedení jako na ploše náměstí.  

Zhotovitel: Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav

Předpokládané náklady akce: 3.874.132,- Kč

Termín realizace:  03 – 06/2022 


Příloha

Vytvořeno: 5. 2. 2020
Poslední aktualizace: 10. 3. 2022 08:26
Autor: Ing. Hana Petrů