Navigace

Obsah

Obnova místních komunikací Na Svépomoci v Soběslavi

Typ: projekty
Předmětem projektu byla obnova povrchu místních komunikací (MK) v ulici Na Svépomoci - MK č. 99c, 94c a 97c a v části ulice Okružní část - MK č.86c a 93c.

Popis projektu:

Popis záměru obnovy MK 97c: na komunikaci bylo provedeno odfrézování povrchu, vyrovnání a byl položen asfaltový beton.  Dále byly vybourány staré silniční obrubníky a uliční vpusti byly nahrazeny novými.

Popis záměru obnovy části  MK 86c a 93c: na komunikacích byla zachována stávající konstrukce vozovky, byl proveden spojovací postřik, vyrovnávka a položen asfaltový beton. Z důvodů výškových úprav povrchu komunikací zároveň došlo k úpravě kanalizačních poklopů a krycích hrnců šoupat. Dále byly vybourány staré silniční obrubníky a uliční vpusti byly nahrazeny novými.

Popis záměru obnovy části MK 94c a 99c: na komunikacích došlo k vybourání celé stávající konstrukce vozovek i podloží do hloubky 50cm, poté byla na urovnanou a zhutněnou zemní pláň provedena celá konstrukční skladba z vrstev z drceného kameniva a z asfaltového betonu.  Zároveň došlo k  výškové úpravě kanalizačních poklopů. Dále byly vybourány staré silniční obrubníky a uliční vpusti byly nahrazeny novými.

Finanční podpora:

Výměna povrchů komunikací byla podpořena z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+, Podprogram 117D822 Podpora obcí s 3001 - 10 000 obyvateli, dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací, ve výši max. 3.877.723,- Kč.

Zhotovitel:  Strabag a.s., Praha

Náklady akce:  5.539.604,- Kč

Termín realizace:  2021 

 


Vytvořeno: 10. 6. 2021
Poslední aktualizace: 24. 2. 2022 13:19
Autor: Ing. Hana Petrů