Obsah

Dokončené projekty města v roce 2021

Zprávy

Obnova válečného hrobu č. CZE 3110-10510 v Nedvědicích

Hlavním cílem projektu byla oprava pomníku a jeho nejbližšího okolí včetně oplocení. celý text

projekty | 21. 9. 2021 | Autor: Ing. Hana Petrů

Komunikace, parkoviště a chodníky u domu dětí a mládeže

Cílem projektu byla celková revitalizace prostoru doplněná plochami pro osobní auta a chodníky pro pěší u stávajících komunikací. celý text

projekty | 10. 6. 2021 | Autor: Ing. Hana Petrů

Obnova místních komunikací Na Svépomoci v Soběslavi

Předmětem projektu byla obnova povrchu místních komunikací (MK) v ulici Na Svépomoci - MK č. 99c, 94c a 97c a v části ulice Okružní část - MK č.86c a 93c. celý text

projekty | 10. 6. 2021 | Autor: Ing. Hana Petrů

Modernizace osvětlení sportovní haly v Soběslavi

Cílem projektu bylo zlepšení kvality budovy sportovní haly tak, aby její stav odpovídal bezpečnostním normám a sportovním řádům pro jednotlivé druhy sportu - zvýšení kvality osvětlení (světelnosti), zejména pro konání republikových soutěží. celý text

projekty | 10. 6. 2021 | Autor: Ing. Hana Petrů

Horní Příkopy - chodník před domy č.p. 70 až 75

Cílem projektu bylo vybudovat nový chodník z betonové dlažby před domy č.p. 70 až 75. celý text

projekty | 21. 5. 2021 | Autor: Ing. Hana Petrů

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Cílem projektu byla částečná rekonstrukce a přístavba 1. a 2. nadzemního podlaží mezi dvěma stávajícími budovami a navýšení kapacity vytvořením VI. třídy. celý text

projekty | 22. 3. 2021 | Autor: Ing. Hana Petrů

Předprostor škol v Soběslavi

Cílem projektu revitalizace předprostoru základní školy a gymnázia v Soběslavi bylo zvýšení bezpečnosti dopravy, rekonstrukce veřejného osvětlení, odvodnění ploch a realizace sadových úprav. celý text

projekty | 28. 1. 2020 | Autor: Ing. Hana Petrů

Výuková cyklistická a bruslařská dráha Soběslav

Hlavním cílem projektu bylo vybudování výukové cyklistické a bruslařské dráhy v Soběslavi. celý text

projekty | 29. 11. 2018 | Autor: Ing. Bohumír Ctibor